Chuyển đổi số và hội nhập quốc tế
Tuyên truyền chuyển đổi số lưu động
14/01/2023 16:01
12 0
Thành đoàn Thái Bình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số lưu động tại hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ (công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình).
Các cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên vừa tuyên truyền vừa hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong tiếp cận, tạo tài khoản và sử dụng các tiện ích được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an; cách thức nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực căn cước công dân và đăng ký “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2” trên phần mềm VNeID của Bộ Công an.

Hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm VNeID.

Trước đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã được tập huấn chuyển đổi số. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thành đoàn Thái Bình và các cơ sở đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai mô hình tuyên truyền chuyển đổi số lưu động ở các địa phương và trên các kênh tuyên truyền của đoàn; từ đó góp phần thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ.bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.