Chuyển đổi số và hội nhập quốc tế
Toàn cảnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo
04/11/2023 09:11
123 0
Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động thực hiện chuyển đổi số trong thời gian vừa qua.
bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.