Học tập
Thái Thụy: Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ quý I/2023
01/02/2023 07:02
30 0
Ngày 01/2/2023, Câu Lạc bộ Lý luận trẻ huyện Thái Thụy tổ chức sinh hoạt CLB quý I với chủ đề “Định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”.
Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB thảo luận về các nội dung: tính cấp thiết, vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những ưu điểm, hạn chế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay đồng thời đề ra các giải pháp để tăng cường vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xem các clip về ảnh hưởng của mạng xã hội đến giới trẻ, trao đổi, thảo luận những tác động của mạng xã hội đến giới trẻ hiện nay, nêu những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong công tác định hướng, giáo dục lí tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng của tổ chức Đoàn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, các thành viên CLB đã cùng tranh biện các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các đồng chí thành viên của Câu lạc bộ đã được phổ biến các nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức cho các thành viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh thông tin trước tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, để từng cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đối tượng xấu.
 
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.