Tuổi trẻ sáng tạo
Kiến Xương: ĐVTN tích cực với công tác chuyển đổi số cộng đồng
13/04/2023 07:04
50 0
ĐVTN huyện Kiến Xương tích cực trong hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia hoạt động chuyển đổi số cộng đồng.
Đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực phối hợp cùng Ban Công an xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030)Đoàn thanh niên xã Bình Định phối hợp với Ban công an xã hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Vneid công dân số Thái Bình.


 bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.