Học tập
Huyện đoàn Thái Thụy: Sinh hoạt CLB lý luận trẻ quý I năm 2023
02/02/2023 07:02
14 0
Ngày 01/02/2023, CLB Lý luận trẻ huyện tổ chức sinh hoạt quý I năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc”.
Hội nghị đã nghe báo cáo công tác CLB trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, CLB Lý luận trẻ luôn duy trì các bài viết mang tính phản bác trước các thông tin xấu, độc nhằm xuyên tạc, sai lệch bản chất các vụ việc trong các vấn đề thời sự như: Đại hội Đảng các cấp và tình hình lũ lụt miền Trung...

Qua đó, góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã cùng thảo luận về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc”, từ đó áp dụng vào thực tiễn hoạt động của CLB, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước các thế lực thù địch chống phá. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được CLB thực hiện trong năm 2023. 
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.