Học tập
Huyện đoàn Quỳnh Phụ : Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ quý III năm 2023
16/08/2023 07:08
22 0
Ngày 16/8/2023, CLB Lý luận trẻ huyện tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với chủ đề: “Một số vấn đề về công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; phát huy của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền”.
Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB tập trung phân tích về vai trò, lợi ích của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cũng như những mặt trái của mạng xã hội; âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các thế lực thù địch; tính cấp bách, phức tạp của công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn và xử lý những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Qua đó, mỗi cán bộ Đoàn chủ chốt cần nắm vững các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phương pháp đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; nhiệm vụ cần thiết của đoàn viên thanh niên trong việc phòng chống các tin giả; cách thức chọn lọc, tiếp cận thông tin cũng như ứng xử văn hóa trên mạng xã hội.

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng yêu nước trong từng thành viên Câu lạc bộ, đồng thời trang bị các lý luận sắc bén để các thành viên nâng cao sức chiến đấu, tiếp tục nhận diện, phản bác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.