Học tập
Huyện đoàn Đông Hưng : Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ quý III
28/08/2023 19:08
22 0
Ngày 28/8/2023, CLB Lý luận trẻ trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý III
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề , các thành viên CLB đã thảo luận một số thông tin về tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện nhà thời gian qua, tình hình các hoạt động của thanh niên trong Tháng thanh niên năm 2023.

Tham gia buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, trong đó tập trung vào kế hoạch hoạt động của CLB trong năm 2023, hiến kế cách thức triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động cũng như phương thức để đạt được mục đích hoạt động của CLB trong thời gian tới. Câu lạc bộ cũng đã thống nhất chú trọng vấn đề tổ chức và nội dung hoạt động của CLB theo hướng phân mảng, phân cụm theo từng chuyên đề đồng thời tiếp tục nâng cao công tác nắm bắt, thông tin tuyên truyền; nghiên cứu sâu về mặt lý luận, tăng cường nghiên cứu thực tiễn tại các địa phương, đơn vị theo phân công phụ trách./..
 
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.