Học tập
Hưng Hà: Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ quý III/2023
25/08/2023 19:08
46 0
Ngày 25/8/2023, Câu Lạc bộ Lý luận trẻ huyện Hưng Hà tổ chức sinh hoạt CLB quý III với chủ đề “Sử dụng mạng xã hội an toàn, thông minh, hiệu quả”.
Buổi sinh hoạt là dịp để đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, nhìn nhận khách quan của cá nhân đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay; đặc biệt là các vấn đề trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố và địa phương, đơn vị, thể hiện nhận thức vai trò, trách nhiệm, hiến kế thành viên CLB trong công tác xây dựng Đoàn trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.


Sinh hoạt chuyên đề của Câu lạc bộ Lý luận trẻ là một trong những phương thức tập hợp những bạn đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó có sự định hướng đúng đắn, kịp thời nhằm đẩy mạnh học tập và kiểm tra nhận thức về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong lực lượng cán bộ, ĐVTN trên địa bàn huyện.
 
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.