Thanh niên tình nguyện
Hưng Hà: Sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ năm 2023
14/05/2023 07:05
16 0
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; Nhằm tăng cường lý luận cho các thành viên CLB Lý luận trẻ huyện Hưng Hà, ngày 14/5/2023 , BTV huyện đoàn tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với chủ đề “Đoàn viên, thanh niên với cách tiếp cận và bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội"
Tại buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB tham gia thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề về: Thực trạng về tình hình chống phá của các thế lực địch trên không gian mạng đối với Đảng và Nhà nước; việc nhận diện, cảnh giác, các giải pháp và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.


Qua buổi sinh hoạt giúp các thành viên câu lạc bộ hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các luận liệu xuyên tạc trên không gian mạng. Qua đó, định hướng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; giúp đoàn viên thanh niên nhận diện và cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng; từ đó góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch.
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.