Xây dựng tổ chức Đoàn
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
06/12/2022 07:12
59 0
Sáng 05-07/12/2022, Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi uỷ cơ quan Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Đảng cho toàn bộ đảng viên, cán bộ cơ quan tỉnh đoàn.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiệu Minh Quỳnh – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn, Nhà văn hoá Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giúp cán bộ, đảng viên chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.Trên cơ sở đó, định hướng các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động; đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc
bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.