Chuyển đổi số và hội nhập quốc tế
Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy đổi mới phương thức thực hiện hành động trong bối cảnh chuyển đổi số hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023
29/08/2023 07:08
192 0
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.
Chỉ thị nêu rõ: “Năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát nhân dân”,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-VKSTB ngày 14/02/2023 phát động thực hiện phong trào “Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số”. Không chỉ trong ngành Kiểm sát, xác định mục tiêu năm 2023 là năm chuyển đổi số; các hoạt động Đoàn, tháng Thanh niên năm 2023 mang chủ đề: "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số", đây cũng là quyết tâm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia chuyển đổi số.

Để triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên và chỉ thị của ngành, kế hoạch của Viện kiểm sát tỉnh, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Đoàn thanh niên VKSND huyện Thái Thụy đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Đoàn. Cụ thể: Nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia; khẳng định rõ tinh thần tiên phong, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi số, xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong giới trẻ, cụ thể hóa “chuyển đổi số” thành giải pháp, nhất là các hoạt động hỗ trợ nhân dân về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử qua việc cùng huyện đoàn Thái Thụy tổ chức phát tờ rơi, trực tiếp hướng dẫn người dân; tham gia học tập và kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII qua App “Thanh niên Việt Nam”…

Cùng với đó, Đoàn thanh niên đóng vai trò xung kích trong công tác ứng dụng chuyển đổi số nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thông qua đóng góp ý kiến xây dựng sáng kiến, giải pháp mới, sử dụng hỗ trợ của khoa học công nghệ; tìm hiểu, thực hiện báo cáo án hình sự bằng Sơ đồ tư duy; thực hiện nhập án qua phần mềm quản lý án hình sự, dân sự đạt tỷ lệ 100% các vụ, việc thụ lý, giải quyết... Với kiến thức pháp luật và sự tìm hiểu kỹ lưỡng, các đoàn viên VKSND huyện Thái Thụy đã viết các bài tuyên truyền về “Phòng chống tội phạm công nghệ cao”, “Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gọi điện cho phụ huynh báo con bị tai nạn” gửi tới đài truyền thanh huyện Thái Thụy tuyên truyền tới nhân dân các xã, thị trấn trong huyện…

Phát huy vai trò, lòng nhiệt huyết và sức trẻ, trong thời gian tới, Đoàn thanh niên VKSND huyện Thái Thụy quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục xung kích trong lĩnh vực chuyển đổi số, đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ trở thành mục tiêu, chủ điểm của chuỗi các hoạt động, phong trào Đoàn thanh niên; đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị; phấn đấu trở thành một trong những cơ sở Đoàn đi đầu trong phong trào "chuyển đổi số"./.
bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.