Học tập
Đoàn khối cơ quan tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
30/11/2023 07:11
170 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất cao tại các cấp bộ Đoàn.
Ngày 18/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 02- HD/TĐTN-XDĐ, về việc Hướng dẫn tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng năm 2023. Theo đó trong năm 2023, Huyện đoàn đã tổ chức 05 hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn như sau:
  1. Kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)
  2. Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2023).
  3. Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
  4. Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 3 (26/10/1958-26/10/2023).
  5. Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022)

Qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn chứng tỏ được vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ.
 
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.