Học tập
Đoàn Khối cơ quan tỉnh: Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ quý III năm 2023
25/08/2023 19:08
43 0
Ngày 25/8/2023, CLB Lý luận trẻ tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ gắn với với chủ đề “Một số vấn đề về công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; phát huy của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền”.
Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB  đã sôi nổi thảo luận về các nội dung như: vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Quan điểm xử lý những tiêu cực của các thế lực thù địch đang xuyên tạc trên không gian mạng. Ngoài ra, các thành viên CLB thảo luận lựa chọn nền tảng số phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua buổi sinh hoạt đã giúp các thành viên trong câu lạc bộ nhận diện, cảnh giác và đưa ra các giải pháp để sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả; nêu cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; phát huy của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền.
 
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.