Đội TNTP Hồ Chí Minh
Vũ Thư: Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2023-2027"
10/04/2023 14:04
27 0
Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức triển khai Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2023-2027"
Trẻ em luôn là đối tượng được pháp luật quốc tế bảo vệ đặc biệt. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nước ta vì sự phát triển bền vững của đất nước, là quan điểm chỉ đạo và hành động xuyên suốt các giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.


Việc triển khai thực hiện các phần việc nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em thời gian qua luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn và Hội đồng Đội Huyện Vũ Thư quan tâm, thực hiện hiệu quả. Để tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em, đồng thời thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Ngày 10/4/2023 BTV Huyện đoàn đã tổ chức chương trình “ Tuyên truyền về quyền trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng” tại Liên đội trường TH&THCS Hòa Bình làm điểm quy mô cấp huyện. Tại chương trình, trẻ em được đối thoại với lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo nhà trường và kết hợp lồng ghép với các Chương trình giáo dục, tuyên truyền của Liên đội.
Thông qua mô hình này, trẻ em Huyện Vũ Thư có cơ hội tham gia, góp phần đưa tiếng nói của trẻ em xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em. Từ đầu năm học đến nay Đoàn các xã, thị trấn cùng với các Liên đội trực thuộc đã tổ chức được các chương trình gặp mặt đối thoại, có gần 3.000 trẻ em tham gia. Tại các chương trình đối thoại các em được cùng nhau trao đổi, thảo luận và được đại biểu lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và lãnh đạo nhà trường chia sẻ, trả lời những thắc mắc của các em về các nội dung như: Luật trẻ em, Phòng chống xâm hại trẻ em; Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; Phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình;phòng chấm xâm hại trẻ em trên không gian mạng; các điều kiện về vui chơi, học tập, đảm bảo an toàn cho các em,..và những vấn đề khác mà các em còn chưa rõ.


Qua đó, mô hình này là cầu nối những ý kiến của các em đã thể hiện sự tự tin để độc lập suy nghĩ với đầy đủ tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn dám nêu lên những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà các em đã quan sát, đã cảm nhận được trên địa bàn huyện Vũ Thưbình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.