Công tác giáo dục
CLB Lý luận trẻ huyện Quỳnh Phụ tổ chức triển khai 4 bài học lý luận chính trị tại THPT Nguyễn Huệ
05/03/2024 17:03
94 0
hực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; Kế hoạch số 21 ngày 15/02/2024 của BTV Huyện đoàn về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024; Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị cho thanh niên ưu tú, chuẩn bị được xem xét, kết nạp Đoàn năm 2024.

Tại chương trình, hơn 35 bạn thanh niên ưu tú của trường THPT Nguyễn Huệ được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thê- Thành viên CLB Lý luận trẻ huyện Quỳnh Phụ truyền đạt một số nội dung cơ bản, trọng tâm trong 04 chuyên đề của bài học bao gồm:
- Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
- Bài 4: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
        Nội dung học tập dựa theo bộ Infographic tìm hiểu về 4 bài lý luận chính trị để Đoàn viên có thể đọc và nghiên cứu, lồng ghép chặt chẽ với Chương trình rèn luyện đoàn viên, bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn. Các đoàn viên sẽ thực hiện bài trắc nghiệm trực tuyến để được công nhận hoàn thành chương trình nghiên cứu học tập.
       Việc học tập góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị, tăng cường trình độ Lý luận Chính trị cho lực lượng Đoàn viên vững về chính trị, kiên định về lý tưởng, bình tĩnh trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đối mới đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.