Công tác giáo dục
Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Quỳnh Phụ tổ chức triển khai 04 bài học lý luận chính trị cho thanh niên ưu tú
07/03/2024 09:03
65 0
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; Kế hoạch số 21 ngày 15/02/2024 của BTV Huyện đoàn về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024; Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị cho thanh niên ưu tú, chuẩn bị được xem xét, kết nạp Đoàn năm 2024

Tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Quang- Thành viên CLB Lý luận trẻ huyện Quỳnh Phụ đã giới thiệu 04 bài học lý luận chính trị cho hơn 30 thanh niên ưu tú tại trường THPT Quỳnh Thọ với 04 nội dung: "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", "Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam", "Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay", "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh". 

Việc tổ chức học tập lý luận chính trị cho Đoàn viên mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thông qua việc tìm hiểu, học tập 04 bài lý luận dành cho đoàn viên đã góp phần giúp cho đoàn viên mới nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay./.


bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.