Công tác giáo dục
4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp (Bài 2)
30/09/2023 07:09
245 0
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo


 bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.