Tự hào truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ Thái Bình tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Thứ hai - 29/03/2021 14:55
Năm 1927, tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập ở Thái Bình, trở thành tổ chức tiền thân của Thanh niên cộng sản đoàn và ngày càng phát triển lớn mạnh, lôi cuốn đông đảo các thế hệ thanh niên tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh có những đóng góp to lớn vào cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và đoàn đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ (năm 2020) tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và đoàn đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ (năm 2020) tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, trên 4 vạn thanh niên Thái Bình đã xung phong tòng quân chiến đấu; gần 1 vạn thanh niên gia nhập lực lượng thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu và lập công xuất sắc trên khắp các chiến trường. Tại quê nhà, 1.500 đoàn viên, thanh niên xung phong ở 20 đại đội thanh niên xung phong địa phương đã sát cánh cùng các đội dân công hỏa tuyến vận chuyển lương thực, vũ khí... chi viện cho mặt trận, cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, hơn 2 vạn thanh niên Thái Bình gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, 23 vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, 30 vạn thanh niên sôi nổi đăng ký “Ba sẵn sàng”. Trong khói lửa chiến tranh, Thái Bình trở thành hậu phương lớn của cả nước, góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân 1975.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Thái Bình.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ Thái Bình viết tiếp trang sử mới của đoàn thông qua triển khai hiệu quả các phong trào: “Tuổi trẻ Thái Bình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ Thái Bình xây dựng đô thị văn minh”; “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Thanh niên khởi nghiệp”. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các chương trình, hoạt động sáng tạo, hiệu quả như: “Chương trình tiếp sức mùa thi”, “Chương trình tiếp sức đến trường”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Thắp nến tri ân”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”... đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hào hùng của quê hương, đất nước. Ba phong trào lớn do đoàn phát động tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII ngày càng khẳng định sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, chăm lo các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, cùng với các lực lượng xã hội tạo điều kiện và môi trường cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi. Tổ chức đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố và phát triển với hơn 83.370 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong độ tuổi. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; giới thiệu nhiều cán bộ trẻ đủ năng lực và phẩm chất cho các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực thông qua cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình” và các phong trào: “Thiếu nhi Thái Bình thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”...

Qua các phong trào, chương trình hành động, tuổi trẻ Thái Bình đã thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành và toàn xã hội biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thái Bình đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen và các danh hiệu cao quý.

Với niềm vinh dự và ý thức trách nhiệm trước sứ mệnh vinh quang mà Đảng và nhân dân đã tin cậy, giao phó, trong thời gian tới, để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thái Bình sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và làm tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các chủ trương lãnh đạo về công tác thanh niên trong nhiệm kỳ mới phù hợp với điều kiện cụ thể và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn thanh niên các cấp; các cấp ủy đảng và người đứng đầu thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với thanh niên, định kỳ cấp ủy các cấp làm việc, nghe báo cáo tình hình và định hướng hoạt động của tổ chức đoàn nhằm kịp thời định hướng hoạt động của thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục ĐVTN nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho ĐVTN. Chủ động, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN và nhân dân để tham mưu cho cấp ủy các hoạt động phù hợp.

Ba là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVTN. Tiếp tục đa dạng trong tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động của thanh niên gắn với các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành để đi vào các đối tượng, các địa bàn khác nhau. Tham mưu cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, các phong trào, hoạt động đoàn; tiếp tục nghiên cứu cách thức tổ chức lực lượng, mô hình mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động để phát huy sức mạnh của tổ chức đoàn và sức mạnh của thanh niên. Khai thác hiệu quả mạng xã hội để thu hút, tập hợp thanh niên đi làm ăn xa; tăng cường sự phối hợp các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế nhằm tạo thêm nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị.

Bốn là, thường xuyên cổ vũ, động viên những cách làm hay, sáng tạo và có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong ĐVTN gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú, đa đạng, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng.

Năm là, kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn các cấp theo hướng dân chủ, chất lượng, thiết thực. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng đội ngũ dự bị cho Đảng. Phát huy tính năng động, sáng tạo của ĐVTN, tổ chức đoàn các cấp trong công tác vận động, thu hút, tập hợp thanh niên. Xây dựng các mô hình phù hợp để tập hợp ĐVTN theo sở thích, nghề nghiệp, diễn đàn theo chủ đề mà ĐVTN quan tâm và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng được phát hiện từ phong trào quần chúng. Tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên.

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm qua, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thái Bình tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc; thế hệ cán bộ, ĐVTN và tuổi trẻ Thái Bình hôm nay nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguyễn Minh Hồng
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn)


Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
Là thế hệ trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “5 xung kích” ở miền Nam, hàng triệu thanh niên đã lên đường tòng quân, tham gia du kích để chiến đấu bảo vệ đất nước. Ở hậu phương, thanh niên cũng rất tích cực sản xuất, phát triển kinh tế để chi viện cho tiền tuyến. Thanh niên thời đó tham gia chiến đấu vì mục đích duy nhất là giải phóng và bảo vệ đất nước, không quản hy sinh, gian khổ. Lớp thanh niên hiện nay có rất nhiều lợi thế, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học hành, giáo dục đầy đủ nên có điều kiện rất tốt để phát huy khả năng, trí tuệ, khởi nghiệp, lập nghiệp. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở vững chắc để gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ. Các đoàn viên, thanh niên cần phấn đấu, khắc phục khó khăn, khởi nghiệp, lập nghiệp để làm giàu cho quê hương và đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thiếu tá Phạm Đình Thám, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Thời gian qua, các hoạt động, phong trào thi đua đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tinh thần tuổi trẻ, những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân đã được cụ thể hóa bằng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh cũng phát huy tính chủ động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thăm, tặng quà 22 đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát động đoàn viên hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX; tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện; tuyên dương 17 thanh niên công an tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2021; phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động đoàn viên, thanh niên tiêu thụ hơn 4 tấn rau bắp cải của người dân xã Vũ Vân (Vũ Thư).


Đại úy Nguyễn Văn Đam, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền
Trong những năm qua, đội ngũ sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, luôn chủ động phối hợp hiệu quả với các cấp, các đơn vị kết nghĩa triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Tổ chức đoàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có những cách làm, sáng kiến đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng và thực hiện được những mô hình thanh niên tiêu biểu như: phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nói chung, nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, sĩ quan trẻ đã thực hiện “Ba bám, bốn cùng” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Những việc làm thiết thực đó của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng và củng cố vững chắc vùng “phên giậu” của Tổ quốc.

Anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập, huyện Vũ Thư
Là một cán bộ đoàn cơ sở đồng thời là đảng viên, tôi luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, làm tốt công tác vận động tập hợp đoàn kết thanh niên, tổ chức được các hoạt động, phong trào mang nhiều ý nghĩa và lợi ích thiết thực. Điển hình, thời gian qua, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên trong xã đã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông; mua và phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí để phòng, chống dịch Covid-19; giải cứu 1,5 tấn rau cho nông dân; tặng 10kg gạo hàng tháng cho 8 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của xã... Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức thêm nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện; đồng thời, làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, quyết tâm đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tân Lập ngày càng phát triển.

Em Nguyễn Khánh Giang, học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Động, huyện Đông Hưng
Em đã được tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên xã tổ chức như phát khẩu trang, trồng cây, bảo vệ môi trường. Em thấy những việc làm này rất có ý nghĩa. Em đã được kết nạp đoàn đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, em rất vinh dự, tự hào. Trở thành đoàn viên, em sẽ tích cực tham gia các hoạt động của đoàn. Em tự ý thức được trách nhiệm của bản thân là sẽ phải phát huy được truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

 

 

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây