Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ năm - 09/08/2018 07:23
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Bình khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn thể hiện ý chí, quyết tâm của các cấp hội và hội viên nông dân tỉnh nhà trước thời cơ, vận hội mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch thường trực và đại diện các cơ quan trực thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hội nông dân các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc; xin được chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Hội Nông dân Thái Bình khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa Đại hội!

Những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân tỉnh nhà đạt được những kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. 

Nổi bật là: Nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác quy hoạch vùng sản xuất, dồn điền đổi thửa và tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt; đã xây dựng và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ vào các khâu của quá trình sản xuất được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi, đưa giá trị sản xuất trên một héc-ta canh tác đạt hơn 2 lần so với 10 năm trước đây. Chăn nuôi, thủy sản được chú trọng phát triển theo phương thức công nghiệp, quy mô lớn. Các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được đổi mới và phát triển đa dạng; các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được chú trọng phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 76% số xã và 1/7 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia; diện mạo nông thôn không ngừng được đổi mới, ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp; 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, nhất là ở vùng nông thôn được nâng lên.

Trong thành quả chung ấy, có sự đóng góp quan trọng và tích cực của các cấp hội và hội viên nông dân Thái Bình. Đặc biệt 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hoạt động của các cấp hội và phong trào nông dân tỉnh nhà đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn kết khá chặt chẽ các hoạt động của hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Tổ chức của hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, phát triển, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các hoạt động tư vấn, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và các hoạt động xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân được đặc biệt quan tâm. Công tác phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội ở cơ sở và công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội nông dân phát động, hưởng ứng đã mang lại kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được. Chính điều đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của các cấp hội, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cấp hội, hội viên và nông dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp hội nông dân trong tỉnh còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém như trong báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày và ý kiến tham luận của các đại biểu. Tôi đề nghị với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, Đại hội chúng ta cần phân tích, đánh giá, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định các giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ trong hoạt động của các cấp hội thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Ngày nay, đất nước, quê hương ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao đang được đẩy mạnh; đặc biệt, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 sẽ mang lại nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thực tế đó, đòi hỏi các cấp hội nông dân phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động. Yêu cầu đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng nông dân và tăng cường các hoạt động thiết thực đặt ra ngày càng cấp thiết để tập hợp, động viên, giúp đỡ được đông đảo hội viên nông dân; đồng thời, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của nông dân, đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và phong trào nông dân, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu mà Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam. Tôi đề nghị các cấp hội nông dân trong tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

Một là: Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giai cấp nông dân là lực lượng to lớn, có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và ngày nay đang là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, các cấp hội cần phát huy tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân. Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; tiếp tục nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình, phân biệt, nhận diện được những thông tin sai trái, bịa đặt và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, từ đó đề cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo sự lôi kéo, kích động của các phần tử xấu; củng cố quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Hai là: Các cấp hội cần bám sát các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và thực hiện 5 giải pháp đột phá; từ đó xác định trách nhiệm và đề ra các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể, sát thực, khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả; trong đó cần tập trung vận động hội viên nông dân đẩy mạnh thực hiện tích tụ đất đai; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, đưa nhiều giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất; mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới vào các khâu của quá trình sản xuất, sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường để tạo ra các sản phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Ba là: Cuộc cách mạng  khoa học công nghệ 4.0 đang đặt ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi các cấp hội phải không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả (tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa). Mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, khu dân cư, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; thực hiện tốt công tác hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; hỗ trợ tạo lập, phát triển các quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp, nông thôn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn. Tiếp tục phát động, hưởng ứng tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân, trong đó tập trung vào 3 phong trào lớn của Hội là: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bốn là: Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hội, nhất là đội ngũ chủ chốt và người đứng đầu tổ chức hội có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của nông dân.

Năm là: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham gia, góp ý với các cấp ủy, chính quyền trong xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết (hoặc kiến nghị giải quyết) thỏa đáng những khó khăn, bức xúc trong nông dân. Tổ chức, động viên hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Kính thưa Đại hội!

Xây dựng giai cấp nông dân và các cấp hội vững mạnh là trách nhiệm không chỉ của riêng tổ chức hội mà còn là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Tại Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội và phong trào nông dân tỉnh nhà có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin tưởng chắc chắn rằng: Các cấp hội và hội viên, nông dân Thái Bình sẽ phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương và tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đặc biệt là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hội nông dân các tỉnh, thành phố trong khu vực và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên và giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các cấp hội nông dân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức hội vững mạnh; kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan, tổ chức và các đồng chí để Thái Bình, Hội Nông dân Thái Bình có bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong tương lai.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại biểu Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng trao tặng Đại hội Hội Nông dân Thái Bình bức trướng với dòng chữ “Hội Nông dân tỉnh Thái Bình: Đoàn kết - Năng động - Hội nhập - Phát triển, xây dựng tổ chức hội vững mạnh” và mong rằng Hội Nông dân tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Khẩu hiệu dọc trái
khẩu hiệu dọc phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây