Phát huy sức mạnh toàn dân tạo đột phá toàn diện

Thứ hai - 20/08/2018 09:35
Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thái Bình hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bộ Việt Minh vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền từ tỉnh đến các làng xã. Ngày 24/8/1945 trở thành mốc son trong lịch sử Đảng bộ Thái Bình khi Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ra mắt nhân dân, thiết lập chính quyền cách mạng. Từ đây, nhân dân Thái Bình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sống trong độc lập, tự do.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân dân xã Tây An (Tiền Hải) ngày 1/2/2018. Ảnh: Thành Tâm

73 năm đã qua, Thái Bình có biết bao đổi thay to lớn, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong hành trình đó, bài học về nắm bắt thời cơ; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Cách mạng tháng Tám trở thành hành trang vô giá cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình bứt phá đi lên. 

Cũng trên tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển” đã đề ra mục tiêu: đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, dồn lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Trong đó, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) là một điển hình. Đồng chí Hoàng Văn Khảng, Chủ tịch UBND xã Nguyên Xá cho biết: Cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền xã xác định rõ mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” để đưa Nguyên Xá phát triển. Với lợi thế có nghề mộc truyền thống, xã quy hoạch điểm công nghiệp làng nghề 15 ha, đầu tư hệ thống điện, hạ tầng giao thông, kết hợp hỗ trợ, động viên, khuyến khích nhân dân phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đến nay, xã có 3 công ty may, 2 công ty và 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ vào đầu tư trong điểm công nghiệp, thu hút gần 1.000 lao động tham gia với mức lương bình quân 4,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã hiện có 695 hộ với 2.658 lao động làm nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, chiếm 31,5% số hộ trong xã. Giá trị thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt 165,8 tỷ đồng, chiếm 65,4% giá trị thu nhập các ngành kinh tế. Nguyên Xá là một trong những xã đầu tiên của huyện Vũ Thư về đích nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Bình quân thu nhập của người dân trong xã năm 2017 đạt 40,68 triệu đồng.

Huyện Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015) sau 5 năm triển khai thực hiện. 

Theo đồng chí Vũ Kim Cứ, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà: Đạt được kết quả trên là do sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện cộng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Minh chứng rõ nét nhất là toàn huyện đã huy động được trên 4.482 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp, con em xa quê tài trợ, ủng hộ 1.667,411 tỷ đồng, chiếm 37,2%. Định hướng trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; hỗ trợ các địa phương giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân… phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 Cũng chính từ sự đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh mà sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các huyện, thành phố đều đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình từ 8,17% đến 16,59%/năm, cơ bản đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thành phố đề ra. 

Trên bình diện chung, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó có một số mục tiêu lớn được đề ra từ nhiều nhiệm kỳ trước đã được thực hiện như: việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp tại Quỳnh Phụ… tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh ta trong tương lai. 

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI vừa qua, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đó là: Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (bình quân 8,6%/năm), đưa tỉnh ta là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Các ngành kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu kế hoạch, nhất là sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước, gấp 2,3 lần kế hoạch năm và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về lượng dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư. Đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có gần 6.000 doanh nghiệp, 775 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 57.282 tỷ đồng. Trong đó, Thái Bình đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn: Tập đoàn TH, Trường Hải, Lộc Trời, Hòa Phát và Tập đoàn KIC - Hàn Quốc cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư - đây là những tín hiệu vui, là những hạt nhân, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 200/263 xã và 1 huyện về đích, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân, trong đó trên 94,2% số hộ đã đấu nối, sử dụng thường xuyên, tăng gần 3 lần cùng kỳ năm trước, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đạt kết quả tích cực. Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)  của tỉnh tăng 6 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tăng 4 bậc so với năm trước - là 1 trong 9 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước. Toàn tỉnh đã rà soát, cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và người dân

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình đầu năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: So với trước đây, Thái Bình có sự đổi thay rất lớn. Diện mạo quê hương ngày càng đổi mới và phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không ngừng cải thiện và nâng lên, chính trị xã hội ổn định. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó Thái Bình đạt được là do tập thể Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất và nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của quê hương.

Đúng như lời Tổng Bí thư nói, những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đạt được hôm nay là kết tinh của sự năng động, sáng tạo với ý chí quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tìm tòi, dám nghĩ, biết làm; không ngừng vươn lên, biết phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển. Tin tưởng rằng, với những thành tựu đã đạt được, bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại của dân tộc, cộng với quyết tâm cao trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Thái Bình tiếp tục vững bước đi tới trên con đường đổi mới, hướng mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Khẩu hiệu dọc trái
khẩu hiệu dọc phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây