Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Thứ tư - 12/12/2018 07:44
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Đại biểu biểu quyết các nghị quyết. Ảnh: Thành Tâm
Đại biểu biểu quyết các nghị quyết. Ảnh: Thành Tâm

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh đến HĐND, UBND tỉnh và ngành chức năng. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng một số ngành, đơn vị  đã phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các đại biểu HĐND và cử tri quan tâm: Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư, thực hiện các chế độ, chính sách cho người có công. Nội dung, hình thức thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp cũng được đổi mới, phát huy tính dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đánh giá, bổ sung tình hình, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phát biểu, giải trình làm rõ những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong phiên thảo luận tổ và phát biểu ý kiến, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, thủ trưởng các ngành. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

 (Báo Thái Bình điện tử đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh:  Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá  tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Năm qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu giàng được nhiều kết quả tích cực tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trog rất ít tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cao gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, GRDP bình quân đầu người cao gấp 1,3 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu đến năm 2020 đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đặt ra các vấn đề cần tập trung giải quyết; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nghiêm túc rút kinh nghiệm để các giải pháp sát thực, khả thi; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn. 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2018, sau khi phân tích những khó khăn, thuận lợi, HĐND tỉnh đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nhiệm vụ đặt ra phải hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện  thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

(Báo Thái Bình điện tử đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã dân chủ thảo luận, thống nhất ban hành 25 nghị quyết.

1, Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3, Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4, Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5, Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

6, Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ trước đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2018.

7, Nghị quyết phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

8, Nghị quyết về phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

9, Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2019.

10, Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

11, Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng - công trình: Nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền).

12, Nghị quyết về bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Thái Bình.

13, Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Thái Bình.

14, Nghị quyết về quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

15, Nghị quyết về quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố.

16, Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

17, Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2019.

18, Nghị quyết về phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019.

19 Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019.

20, Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

21, Nghị quyết về phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

22, Nghị quyết về phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ Dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt.

23, Nghị quyết về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

24, Nghị quyết về  kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

25, Nghị quyết về chương trình công tác của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh năm 2019.

 

Cử tri Trần Thị Dấu,  xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà

Theo dõi phiên chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, tôi thấy những vấn đề đại biểu chất vấn thủ trưởng các ngành đều là những vấn đề nóng bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm như: tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an ninh trật tự. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thủ trưởng các ngành đã trả lời thẳng thắn, không né trách, nhận rõ trách nhiệm của ngành, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế lĩnh vực ngành mình quản lý. Tôi đề nghị, sau kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng ngành trước đại biểu, cử tri và nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Cử tri Vũ Đình Đỗi, thôn Phương Trạch Tây, xã Phương Công, huyện Tiền Hải

Cử tri huyện Tiền Hải thấy rằng trong kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có nhiều báo cáo quan trọng, đúc kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Trong đó, cử tri huyện Tiền Hải rất quan tâm đến báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc giá xây dựng nông thôn mới đến tháng 12/2018 tỉnh Thái Bình. Qua nghe các báo cáo, cử tri thấy nổi bật nhất là tình hình kinh tế - xã hội đã có những bước phát triển vượt bậc, trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã có hơn 200 xã về đích, tỷ lệ người dân được dùng nước sạch cao là những ấn tượng mạnh với cử tri chúng tôi. Cử tri Tiền Hải mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sớm có biện pháp hỗ trợ các địa phương xây dựng lò xử lý rác thải tập trung; các địa phương nâng cao chất lượng khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức rà soát các đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách với người có công bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho những người từng tham gia kháng chiến.

Cử tri Trịnh Thanh Long, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

Theo dõi kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi thấy rằng kỳ họp lần này đã có nhiều đổi mới, tiến bộ về nội dung báo cáo của các sở, ban, ngành rất rõ ràng, súc tích cử tri khi nghe báo cáo dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các đại biểu chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường đã có những câu hỏi sáng tạo, nội dung trả lời chất vấn bám sát với tình hình thực tế và đời sống nhân dân qua đó củng cố thêm niềm tin của cử tri với HĐND tỉnh. Cử tri huyện Vũ Thư chúng tôi mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh hãy cùng nhau thảo luận, tìm ra giải pháp giúp ngành nông nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc tìm đầu ra cho nông sản; hỗ trợ nhân dân Vũ Thư khắc phục nạn chuột phá hoại cây màu của nhân dân góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất. 

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây