Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ năm - 12/07/2018 07:54
Sáng nay 11/7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.
Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các dự án lớn của tỉnh đang được triển khai thực hiện sẽ mang đến những dấu hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời điểm 6 tháng đầu năm 2018 cũng là thời điểm cấp ủy các cấp tiến hành các công việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong nửa đầu nhiệm kỳ, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần  tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đây là những công việc rất lớn, đòi hỏi cần có sự tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị để đạt mục tiêu đề ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 và hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp đề ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng, báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, báo cáo những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến giữa 2 kỳ họp; thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền của HĐND tỉnh về các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu nhất trí thông qua. Việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thảo luận cần tập trung làm rõ những kết quả nổi bật và nguyên nhân đã đạt được về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích sâu sắc nguyên nhân và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ; phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tích cực tham gia chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân trong tỉnh còn nhiều ý kiến, góp phần hoàn thành tốt chương trình kỳ họp đã đề ra.

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức; song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tình, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước đạt 6.349 tỷ đồng, tăng 3,6%; công nghiệp và xây dựng ước đạt 8.042 tỷ đồng, tăng 27,43%; dịch vụ ước đạt 7.793 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 60.351 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 68,2% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 70,5% dự toán. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 200/263 xã (chiếm 76%) và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 94,2%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân; hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng - an ninh được thực hiện tốt.

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo cũng đề cập các nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh gồm: Báo cáo tình hình  thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, cơ chế, chính sách của Chương trình nước sạch nông thôn; Tờ trình về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020; Tờ trình về việc chuyển số kinh phí đã tạm ứng cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thành thực chi ngân sách năm 2018; Tờ trình về việc phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Tái thiết Đức; Tờ trình về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVI; Tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018; Tờ trình về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020; Tờ trình về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của ủy ban MTTQ cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc đặt tên đường, tên phố thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định. 

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 và những năm tới, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh quán triệt những quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm theo hướng phấn đấu đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch đầu năm. Tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; đồng thời khẩn trương rà soát và bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo 5 đột phá chiến lược đã đề ra. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xác định đây là yếu tố quan trọng, đóng góp lớn đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở các cấp trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người và gia đình người có công với cách mạng, đối tượng xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và nâng cao trách nhiệm công vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII), nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tiến độ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Nhiệm vụ đặt ra phải hoàn thành trong thời gian tới rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, vận động nhân dân; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, tạo đà để tỉnh phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI của Thường trực HĐND tỉnh; Tờ trình về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019; trưởng các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra của các ban về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.


Ông Nguyễn Văn Thụ, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư

Qua theo dõi kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại kỳ họp  này đã thể hiện đầy đủ và đề cập trung thực các vấn đề cử tri quan tâm, đây là những vấn đề thực tế đang tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân đã được các đại biểu cử tri ý kiến tại cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp. Chúng tôi mong muốn, sau kỳ họp này, HĐND, UBND tỉnh sẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát các ngành chức năng sớm trả lời và giải quyết các nội dung cử tri đã kiến nghị để củng cố niềm tin và đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.
Ông Lê Xuân Vịnh, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương

 

Cử tri rất phấn khởi khi tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo toàn tỉnh có 200 xã, 1 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Kết quả này đã làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc; đặc biệt đường giao thông nông thôn được chỉnh trang, mở rộng, bê tông hóa giúp cho nhân dân đi lại và giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa thuận tiện. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở nhiều nơi, đường thôn, ngõ xóm đẹp hơn đường xã, đường huyện.Nhiều tuyến đường trục xã, đường liên xã đã và đang xuống cấp nghiêm trọng không chỉ gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông khiến các tầng lớp nhân dân lo lắng, bức xúc. Cử tri mong muốn, tỉnh, huyện sớm có cơ chế chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực đầu tư tu sửa, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại ở nông thôn, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

Ông Đào Duy Thiện, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

 

Cử tri rất phấn khởi về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, đạt mức cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua. Thu hút đầu tư vào địa bàn đạt kết quả khá. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho những dự án, những công trình trọng điểm, phục vụ đời sống dân sinh, phục vụ cho phát triển… Kết quả trên đã phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp. Kết quả này chính là nền tảng quan trọng để Thái Bình tiếp tục giành thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và nửa nhiệm kỳ còn lại. Tôi mong muốn tại kỳ họp này, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đề ra những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh, tạo sự bứt phá cho tỉnh trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Lý, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà

 

Các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân trong tỉnh. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình trước khi HĐND tỉnh thông qua. Khi các nghị quyết được thông qua, cử tri mong muốn các cấp, các ngành sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống cho nhân dân.

 


 

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Khẩu hiệu dọc trái
Khâu hiệu hành động trái
khẩu hiệu dọc phải
Khâu hiệu hành động phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây