Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Thứ năm - 12/07/2018 07:57
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI từ ngày 10 - 12/7/2018
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ sáu. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân toàn tỉnh lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Năm 2018 có vị trí quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2016 - 2020). Vì vậy, kỳ họp này không chỉ là kỳ họp thường kỳ giữa năm mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại nửa chặng đường thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tại kỳ họp, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá tình hình KTXH, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền và công tác giám sát thi hành pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và có liên hệ từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời, sẽ quyết nghị các cơ chế, chính sách và thông qua các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhằm đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo đối với các tờ trình, báo cáo quan trọng trình HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin phát biểu nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định.

Về những kết quả đạt được, báo cáo của Thường trực HĐND và UBND tỉnh đều thống nhất nhận định: Những năm qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen; song, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

- Đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó có một số mục tiêu lớn được đề ra từ nhiều nhiệm kỳ trước (như việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp...), tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh ta trong tương lai.

- Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (bình quân 8,6%/năm), đưa tỉnh ta là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Các ngành kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu kế hoạch, nhất là sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước, gấp 2,3 lần kế hoạch năm và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về lượng dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư; trong đó, đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn (Tập đoàn TH, Trường Hải, Lộc Trời, Hòa Phát và Tập đoàn KIC - Hàn Quốc) cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư - đây là những tín hiệu vui, là những hạt nhân, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển.

- Các chỉ tiêu về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, dư nợ tín dụng... đều đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán và vượt xa mục tiêu Đại hội đề ra.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 76% số xã và 1/7 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân, trong đó trên 94% số hộ đã đấu nối, sử dụng thường xuyên, tăng gần 3 lần cùng kỳ năm trước, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội đề ra.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, nông thôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn xã hội hóa, phục vụ phát triển KTXH và nâng cao đời sống dân sinh. Mặc dù những năm gần đây vốn ngân sách nhà nước (NSNN) bị cắt giảm nhưng tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh vẫn tăng cao, bình quân tăng 20%/năm, trong đó vốn NSNN chỉ chiếm 6 - 7%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4%, bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước. Sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ... được chú trọng. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đạt kết quả tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 6 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tăng 4 bậc so với năm trước - là 1 trong 9 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước; đã rà soát, cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và người dân. An ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét.

Có được những kết quả nêu trên là do quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc phát triển KTXH của tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2018.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Đáng chú ý là: Việc chấp hành kỷ cương mùa vụ, cơ cấu giống và phương thức sản xuất trong nông nghiệp ở một số địa phương chưa tốt; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nhìn chung còn tự phát, thiếu quy chuẩn; việc liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ, hiệu quả không cao. Một số ngành, địa phương chưa tập trung và kịp thời tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước (QLNN) trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của các dự án đầu tư. Việc chấp hành kỷ cương về giải tỏa, chống tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đê điều, kênh mương ở nhiều địa phương trong thời gian gần đây chưa nghiêm, chưa phát huy được vai trò tự quản, sức mạnh của quần chúng nhân dân nên hiệu quả còn hạn chế. Tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người và gia đình có công với cách mạng còn chậm. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa tốt, vẫn còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy lên cấp trên. Công tác nắm và chủ động xử lý tình hình ở một số nơi chưa tốt; việc cung cấp thông tin cho báo chí, người dân và định hướng dư luận xã hội có mặt còn hạn chế. An ninh, trật tự ở một số địa phương, đơn vị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định các giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời những yếu kém, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018:

Dự báo tình hình chính trị, KTXH trong nước, trong tỉnh thời gian tới có những thuận lợi căn bản song cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến động khó lường về chính trị, kinh tế của các nước lớn và một số nước trong khu vực; chính sách bảo hộ mậu dịch ở nhiều quốc gia có xu hướng gia tăng; dư địa để điều hành chính sách kinh tế vĩ mô ngày càng bị thu hẹp; tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt; tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị ngày càng manh động, nham hiểm; hậu quả của những yếu kém trong công tác QLNN trên một số lĩnh vực không dễ giải quyết trong ngắn hạn... tiềm ẩn những yếu tố bất lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KTXH và đời sống nhân dân trong tỉnh.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 và những năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần quán triệt những quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm theo hướng phấn đấu đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch đầu năm, nhất là các giải pháp về thu ngân sách, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, vấn đề lao động, việc làm, thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn... Yêu cầu tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; đồng thời, khẩn trương rà soát và bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2018, tạo tiền đề phát triển cho những năm tới; trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

* Về phát triển kinh tế

Một là, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo 5 đột phá chiến lược. Đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, bảo đảm sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chú trọng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo lập, hình thành quan hệ sản xuất mới (như tổ đội, hiệp hội, HTX kiểu mới, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị...), gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch trong từng lĩnh vực (cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hữu cơ để định hướng chỉ đạo sản xuất, bảo đảm hiệu quả và phát triển bền vững. Đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác thủy sản ở tất cả các tuyến, nhất là đánh bắt xa bờ, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chủ động xây dựng và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống lụt, bão (kể cả phương án phòng, chống siêu bão) theo phương châm “4 tại chỗ”, khắc phục tư tưởng chủ quan, trông chờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai, bão, lũ xảy ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới phương thức sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm thực chất và bền vững. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã được công nhận đạt chuẩn; chú trọng duy tu, bảo dưỡng, quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng và tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB), bảo đảm 100% các xã đến kỳ xét công nhận lại vẫn đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn và các huyện đăng ký đạt chuẩn trong các năm 2018 - 2019 nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; trong đó, vừa chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng vừa phải tích cực đổi mới phương thức sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn. Đồng thời, chính quyền cấp huyện, cấp xã cần chủ động giải quyết thật tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên mỗi địa bàn, như: thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường; quy hoạch, xây dựng và quản lý nghĩa trang nhân dân; xử lý nghiêm nạn khai thác cát, nước ngầm trái phép và tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các sông ngòi, kênh mương; tập trung giải quyết các hiểm họa đối với công trình đê, kè, cống; kiên quyết xử lý, chấm dứt tình trạng trộm cắp vặt, cá độ, cờ bạc, tín dụng đen, bán hàng đa cấp và quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Hai là, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ - xác định đây là yếu tố quan trọng, đóng góp lớn đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Thái Bình; trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung, đồng thời tổ chức lập các quy hoạch chi tiết, xây dựng cơ chế ưu đãi và tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực ven biển (gồm cả các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp). Chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động và ít gây ảnh hưởng đến môi trường vào các khu, cụm công nghiệp hiện có nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động nông thôn. Tăng cường phát triển nghề và làng nghề; nâng cao chất lượng các sản phẩm làng nghề truyền thống. Tích cực hoàn tất các thủ tục theo quy định để sớm khởi công tuyến đường bộ ven biển và triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư như khu công nghiệp Thụy Trường của Tập đoàn KIC - Hàn Quốc, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Tập đoàn Trường Hải - Lộc Trời, đầu tư nâng cấp đường tỉnh 221A, 223, đường từ thành phố đi Đồng Tu - Hưng Hà và một số dự án quan trọng khác. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ ghi trong thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn: Dầu khí, Điện lực, Than - Khoáng sản Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hiện có và các công ty đa quốc gia của Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia về xây dựng tổ hợp công nghiệp khí và nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên, công suất 2.000MW tại khu vực ven biển, tạo động lực mới cho phát triển KTXH của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển KTXH, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; coi phát triển doanh nghiệp và các HTX trong nông nghiệp là nội dung then chốt để xây dựng và phát triển các quan hệ sản xuất mới của địa phương. Tăng cường gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp; duy trì cơ chế đối thoại định kỳ và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính phủ và các cơ chế, chính sách của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khuyến công, khuyến thương, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường (cả trong nước và nước ngoài) để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa, nhất là tiêu thụ nông sản cho nông dân. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và du lịch theo quy hoạch, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

Ba là, tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN ở các cấp trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý đầu tư XDCB, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, các nghị định, chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; đặc biệt, chú trọng xử lý nợ đọng XDCB theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, chủ động rà soát quy mô các dự án đã được phê duyệt, cắt giảm các hạng mục chưa thật cần thiết, điều chỉnh quy mô đầu tư, dãn tiến độ thực hiện hoặc xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý để hoàn thành các dự án, hạng mục thật sự cấp thiết, kiên quyết không để kéo dài, phát sinh nợ công, nợ đọng XDCB; đối với các công trình đã hoàn thành phải khẩn trương nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư và không tăng các chi phí. Áp dụng linh hoạt hình thức lựa chọn nhà đầu tư qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án phát triển đô thị hoặc khu dân cư để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xã hội hóa các nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, bảo đảm cạnh tranh, lành mạnh, nâng cao giá trị các khu đất đối ứng cho các dự án BT theo nguyên tắc đấu thầu, đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Khẩn trương rà soát các dự án đầu tư đối tác công - tư theo Nghị định số 63 của Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện khi có hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Đối với các dự án đã đủ điều kiện thì khẩn trương triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH và phục vụ đời sống dân sinh; đồng thời, từng bước thí điểm, nhân rộng các mô hình quản lý mới (như thuê, thuê mua tài sản, dịch vụ; áp dụng các hình thức đầu tư công, quản trị tư; đầu tư tư, quản trị công; đầu tư tư, quản trị tư) để tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm áp lực cho NSNN.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu NSNN trên địa bàn (nhất là thu thuế, phí, lệ phí), phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ở cả 3 cấp ngân sách. Đây là trách nhiệm chung của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, không được phó mặc cho các ngành chức năng. Tăng cường quản lý chi NSNN, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; kiên quyết không bố trí và giải ngân vốn đầu tư cho các dự án mới khi chưa giải quyết xong nợ đọng XDCB. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, nghiên cứu thí điểm cho thuê tài sản và đấu thầu quyền quản lý, khai thác một số tài sản công (như các công trình về văn hóa, thể thao, y tế, dạy nghề, cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền, công viên cây xanh...) nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và hiệu quả vốn đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở dân cư phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và các quy định của Nhà nước. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên sông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.

* Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh; trong đó, tập trung cao độ để hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng và thực hiện tốt việc rà soát, thực chứng các trường hợp được hưởng chế độ do bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, bảo đảm ổn định, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật - kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đang chỉ đạo để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

* Về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm bớt thành phần hồ sơ của các thủ tục, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLNN; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng của chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tiến độ theo quy định. Chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phối hợp trong các ngành, lĩnh vực; quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; kiên quyết khắc phục “lỗ hổng” trong quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm để nêu gương, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc việc thuyên chuyển vị trí làm việc và luân chuyển vị trí, địa bàn công tác của cán bộ, công chức, nhất là các vị trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, chú trọng kiểm tra, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

- Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát và chú trọng xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp và giữa cơ quan tư pháp với các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị trên từng địa bàn.

* Về quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ theo kế hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các văn bản, kết luận chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự; đặc biệt là Công điện ngày 16/6/2018 và Kết luận hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong phạm vi toàn tỉnh. Chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân (nhất là công nhân, học sinh, sinh viên..., vùng khó khăn và đồng bào có đạo), xử lý kịp thời, kiên quyết, đúng luật, hợp tình hình các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở; bảo vệ an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan đầu não của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật và các công trình kinh tế, chính trị, văn hóa trọng điểm của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các lực lượng chức năng trong tham mưu chỉ đạo và xử lý tình hình của địa phương với phương châm “việc xảy ra ở đâu phải do cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, đơn vị đó giải quyết là chính”, không né tránh, đùn đẩy lên cấp trên. Mỗi địa phương phải dự báo được các tình huống và xây dựng được kịch bản để ứng phó hợp lý các tình huống về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

- Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội, nhất là trong thực hiện các chủ trương, chính sách mới để phát triển KTXH và bảo đảm tuyệt đối vững chắc quốc phòng, an ninh.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Nhiệm vụ đặt ra, phải hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Một lần nữa, tôi đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; vận động nhân dân; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đồng thời, trân trọng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tạo đà để tỉnh ta phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Khẩu hiệu dọc trái
khẩu hiệu dọc phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây