Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới

Thứ tư - 14/10/2020 15:46
(Bài phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ảnh: Thành Tâm

Thưa Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể Đại hội,

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được Bộ Chính trị phân công đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Bình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thái Bình là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Ngoài việc đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ 5 năm qua, Đại hội sẽ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Thái Bình đã chủ động triển khai sớm và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, tích cực chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội và đã có những chỉ đạo cụ thể để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội. Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội hôm nay đã thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các bộ, ngành trung ương, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém. Báo cáo là trí tuệ của toàn Đảng bộ, phản ánh khách quan, trung thực kết quả việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm tới.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Thưa các đồng chí,

Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, nhất là những khó khăn, thách thức chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua do tác động của đại dịch Covid-19. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức với tinh thần khát vọng vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và đứng thứ 3/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Các ngành sản xuất đều đạt mức tăng trưởng khá cao và toàn diện, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm luôn vượt dự toán được giao. Đáng phấn khởi là trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều công trình hạ tầng quan trọng được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp; hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ nét, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển sản xuất, kết nối vùng, thu hút nhiều dự án đầu tư. Tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, về trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra; 100% dân cư trong tỉnh được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ người dân, chính sách đối với người có công và gia đình có công với cách mạng và các chính sách xã hội như giải quyết việc làm thực hiện tốt. Các chỉ số về giáo dục, y tế đều ở mức cao. Các thiết chế văn hoá, thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 2%, bằng gần một nửa mức bình quân cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản được bảo đảm.

Điểm đáng trân trọng ghi nhận là: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt. Chính quyền các cấp từng bước được kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có sự đổi mới hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Những thành tựu đạt được của tỉnh Thái Bình trong 5 năm qua là rất đáng phấn khởi, tự hào; là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà, là kế thừa những kinh nghiệm quý của những khóa trước; tạo nền tảng mới cho bước phát triển nhanh và bền vững, vững chắc hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng trong nhiệm kỳ qua, Thái Bình vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo chính trị trình Đại hội đã chỉ rõ, với trách nhiệm cao nhất, Đại hội chúng ta sẽ tiếp tục phải bàn kỹ một số nội dung:

- Vì sao chúng ta chưa khai thác và phát huy có hiệu quả nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh hơn, nhất là lợi thế về đất đai, về con người, về du lịch tỉnh Thái Bình?

- Vì sao nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhà, nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, tại sao chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, có thương hiệu và có giá trị cao của tỉnh Thái Bình?

- Vì sao chúng ta chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, thu hút được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh ở Thái Bình?

- Vì sao công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ yếu kém, nhất là về quản lý đất đai và môi trường. Các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chúng ta đã tập trung xử lý và giải quyết, đáp ứng tốt được sự mong mỏi của nhân dân hay chưa?

Đây những vấn đề rất lớn về những tồn tại, hạn chế, yếu kém mà trong Báo cáo chính trị các đồng chí đã chỉ ra. Với ý chí và quyết tâm khắc phục những tồn tại đó, tại Đại hội này, đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, đúng mức những thành tựu đã đạt được; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm; từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém để nhiệm kỳ tới, Thái Bình sẽ bứt phá, vươn lên, phát triển nhanh, bền vững hơn và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Thưa các đồng chí!

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu sẽ tác động lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân sẽ còn có những diễn biến phức tạp và khó lường. Nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế; nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được Việt Nam ký kết với các nước, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ sẽ mang lại nhiều thuận lợi, thời cơ lớn nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội hôm nay đã đề cập khá đầy đủ các nội dung. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trình bày trong Báo cáo. Tôi xin nêu thêm một số nội dung để Đại hội chúng ta quan tâm trong quá trình thảo luận:

Một là, phát huy truyền thống và trách nhiệm, Đảng bộ tỉnh ta cần tiếp tục: đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đoàn kết, thống nhất, gắn bó với nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhóm giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận chính quyền; khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; truyền cảm hứng, đổi mới, sáng tạo và khát vọng bứt phá đi lên để động viên và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Chú trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh và truyền thống về phát triển nông nghiệp, thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn. Phải chăng đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đối với 3 khâu đột phá của tỉnh Thái Bình đặt ra trong nhiệm kỳ tới, cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đặt mục tiêu sớm hoàn thành tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường huyết mạch, góp phần tạo thế và lực cho Thái Bình. Đối với công nghiệp, cần thu hút các ngành có công nghệ tiên tiến, hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng ít đất và thân thiện với môi trường. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Khuyến khích phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; chú trọng phát triển thương mại nội địa, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - phân phối; tranh thủ cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là vào các thị trường mới.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với công việc cụ thể được giao; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, sai trái, bệnh quan liêu, phiền hà, cửa quyền, xa rời nhân dân; từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Ba là, thường xuyên coi trọng và thực hiện thật tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chú trọng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; đồng thời, chú trọng công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với sự chống phá của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm, tội phạm có tổ chức; xử lý nghiêm minh các vụ án, đưa ra truy tố, xét xử đúng pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và đối thoại với dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở. Củng cố và phát huy vai trò các tổ chức tự quản của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, cùng với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa đang được lưu giữ, phát huy tại tỉnh nhà, bảo vệ tốt cảnh quan môi trường ở cả đô thị và nông thôn. Tiếp tục chăm lo và thực hiện thật tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giải quyết tốt các chương trình về việc làm, về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực xã hội nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin, tuyên truyền để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. 

Năm là, tiếp tục phát huy chủ trương, truyền thống xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực làm việc, đổi mới, sáng tạo. Bộ Chính trị hoàn toàn nhất trí với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khi xác định phát huy yếu tố con người là một trong những đột phá của nhiệm kỳ tới. Do đó, tỉnh ta cần tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với việc giữ gìn văn hóa truyền thống của quê hương đồng bằng Bắc Bộ. Thái Bình là miền quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng, con người Thái Bình năng động, cần cù, vượt khó... cần phải làm cho những truyền thống anh hùng ấy, phẩm chất ấy, trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng để tỉnh nhà phát triển.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Tâm.

Thưa các đồng chí!

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX còn có nhiệm vụ quan trọng là  thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đặc biệt bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng; đồng thời với tình cảm cách mạng, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ, có đạo đức, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, có uy tín, có bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết và có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của địa phương, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời đảm bảo về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Các nội dung này Bộ Chính trị đã làm việc và góp ý với các đồng chí cụ thể, các đồng chí đã có phương án, tôi đề nghị với trách nhiệm cao nhất, tinh thần đoàn kết, tình thương yêu đồng chí, tin cậy đồng chí, tin yêu đồng chí, giao nhiệm vụ cho đồng chí mình lo việc Đảng, việc dân trong tình hình mới. Tôi cũng tin Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình tham dự Đại hội XIII của Đảng sẽ được chọn, cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ, là đoàn mạnh và đóng góp xứng đáng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng: Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Thái Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển!

Chúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây