Tỉnh đoàn Thái Bình

http://tinhdoanthaibinh.vn


KẾ HOẠCH Tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2018.

KẾ HOẠCH Tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2018.
BCH ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH
***
Số:10-KH/BTG-TCBTTN
ĐOÀN TNCS  HỒ CHÍ MINH

Thái Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2018

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2018.
-----
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2018, với nội dung cụ thể sau:
Chủ đề: Chiến sĩ Quân đội nhân dân tương lai
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, giáo dục cho thanh, thiếu niên về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Thái Bình;
- Tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng trong tình hình mới, giáo dục thể chất, ý thức tự giác, ý thức kỷ luật thông qua đó giúp các em làm quen với đời sống chiến sỹ, biết khắc phục khó khăn vượt qua thử thách.
- Là cơ hội để mỗi học viên tham gia được tiếp cận với những kiến thức mới về kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động đội, nhóm, tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống và ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với những việc trước mắt cần phải làm cho phù hợp với bản thân, tạo cơ hội để TTN rèn luyện và trưởng thành.
2. Yêu cầu
Lớp học phải được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục cao tạo sự hưởng ứng và ủng hộ của các lực lượng xã hội, đoàn viên thanh niên, học sinh, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Lớp 1: 08 ngày, từ ngày 19/06/2018 đến ngày 26/6/2018
                      Lớp 1: 08 ngày, từ ngày 28/6/2018 đến ngày 05/7/2018
(Có thông báo cụ thể sau)
2. Địa điểm: Trung đoàn 8, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và một số địa điểm khác phù hợp với nội dung chương trình lớp học.
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC
Chương trình sẽ được Ban tổ chức sắp xếp phù hợp với tâm lý, nhu cầu hiện tại của thanh thiếu niên, bao gồm các chuyên đề, nội dung hoạt động theo từng chủ đề của 10 ngày trong khóa học. Trong đó đảm bảo 40% là giáo dục về Quân đội, 40% là giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, TDTT; 20% là hoạt động thăm quan thực tế, về nguồn, hoạt động vì cộng đồng (Có chương trình chi tiết kèm theo).
III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG
1. Thành phần tham gia
- Ban Tổ chức lớp học kỳ quân đội.
- Cán bộ Tỉnh đoàn, Trung đoàn 8.
- Tình nguyện viên là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
          - Đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh đăng ký
Lớp 1: 08 ngày, dành cho lứa tuổi từ 10 đến 14 tuổi.
Lớp 2: 08 ngày, dành cho học sinh khối THCS, THPT từ lớp 6 đến lớp 12.
2. Số lượng học viên: Dự kiến mỗi lớp 100 học viên.
3. Yêu cầu đối với học viên
 - Yêu cầu chung: Phải có đơn đăng ký xin tham gia có xác nhận của phụ huynh, nhà trường và Ban thường vụ Đoàn cấp huyện (theo mẫu) kèm theo 04 ảnh(3 x 4); bản photo giấy khai sinh; giấy khám sức khỏe mới nhất (không quá 3 tháng cho đến ngày nộp hồ sơ) do các trung tâm y tế, bệnh viện cấp.
- Phải tuân thủ theo các quy định, nội dung, chương trình và thời gian của Ban tổ chức lớp học kỳ quân đội tỉnh Thái Bình năm 2018. Có phẩm chất đạo đức tốt, đúng độ tuổi (quy định tại điểm 1, mục III của Kế hoạch).
* Lưu ý: Ban tổ chức lớp “Học kỳ Quân đội” năm 2018 sẽ ưu tiên xét tuyển và tạo điều kiện đối với con em các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình nghèo và những hồ sơ nộp sớm so với quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn trên.
IV. KINH PHÍ
1. Ban tổ chức lớp học cấp tỉnh
Bố trí kinh phí tổ chức lớp học, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện phục vụ ăn, nghỉ, học tập, hoạt động của học viên, giảng viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho học viên theo chương trình lớp học.
2. Các học viên
Mỗi học viên tham gia lớp phải đóng tiền để trang bị tư trang cho học viên tham gia khóa học. Kinh phí: 3.950.000đ/học viên (Có dự toán kinh phí chi tiết)
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2018.
- Phối hợp với các đơn vị quân đội và các ngành liên quan để chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tiến độ triển khai thực hiện lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2018.
- Giao Trường cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh làm bộ phận thường trực tham mưu giúp Ban thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch và tham mưu thực hiện nội dung của lớp học.
2. Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc
- Tuyên truyền và triển khai Kế hoạch tổ chức tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội”  tỉnh Thái Bình năm 2018 tới 100% các liên đội khối THCS và đoàn thanh niên các trường THPT.
- Mỗi đơn vị tuyên truyền, vận động ít nhất 05 đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, đối với đơn vị Thành đoàn thành phố Thái Bình vận động ít nhất 20 đoàn viên, thanh thiếu niên.
- Lập danh sách các học viên đăng kí tham gia chương trình gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Trường Cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh trước ngày 10/6/2018.
Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp “Học kỳ Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2018, trong quá trình thực hiện, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc thông tin, trao đổi, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban thường vụ Tỉnh đoàn qua Trường Cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh để theo dõi, nắm bắt và tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Ban Thanh niên Quân khu 3;
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Cục Chính trị Quân khu 3;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Đoàn Lý Tự Trọng;
- Trung đoàn 8; 
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- BTV các huyện, thành đoàn;
- Các ban chuyên môn Tỉnh đoàn;  
- Lưu VP, BTG, Trường CB TTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

 BÍ THƯ
 
 (Đã ký)
 
Nguyễn Minh Hồng
 
 
 
 
DONE HKQD

Tải Kế hoạch: Tại đây
Tải Mẫu Đăng ký: Tại đây

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo (DN)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây