Nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ hai - 20/07/2020 17:37
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong tình hình hiện nay, việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chất sống còn đối với sự tồn vong của Đảng
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình đã triển khai quán triệt cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh . Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham gia Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35). Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên. Nhìn chung, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có sự phối hợp làm tốt công tác giáo dục định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân để nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là việc tiếp cận chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo… tích cực chia sẻ nhiều tin, bài có giá trị trên các trang mạng xã hội. Nắm các nguồn dư luận trong xã hội giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững sự ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện.
Để tăng cường hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiều mặt của nhân dân, để từ đó bác bỏ luận điểm sai trái, kiên quyết xử lý những trường hợp tung tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Hai là, tăng cường công tác thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện… Phát huy vai trò của tuyên truyền miệng, thông tin nội bộ, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để phê phán quan điểm sai trái, cung cấp thông tin chính thống và có định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.
Ba là, cần coi trọng hơn nữa việc nghiên cứu dư luận xã hội để nắm bắt nhanh nhạy, phản ánh đúng thực chất các luận điệu sai trái, bởi vì, dư luận xã hội là việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng sự đồng thuần xã hội. Thông qua việc cung cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông, dư luận xã hội góp phần giúp người dân có điều kiện bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… thông qua dư luận xã hội để biết nhân dân có ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hay không? ở mức độ cao hay thấp. Kết quả đó là căn cứ khoa học hết sức quan trọng để Đảng, Nhà nước điều chỉnh chủ trương, chính sách hợp lý, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.
Bốn là, phải tiến hành đấu tranh chống các quan điểm sai trái ở từng cơ quan, đơn vị, coi đó là phương pháp tự bảo vệ mình, qua đây để hình thành mặt trận chung của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đối với những quan điểm sai trái do nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau thì chúng ta phải thuyết phục, trao đổi, tọa đàm chỉ ra những sai lầm, lỗ hổng, thiếu căn cứ trong nhận thức, lập luận để giúp họ nhận thức rõ tính thiếu chân thực, thiếu tính khách quan, thiếu tính khoa học. Nghĩa là với những quan điểm này chúng ta phải thuyết phục, cảm hoá bằng cách lập luận, luận cứ khoa học, khách quan, đầy tính thực tiễn.
Năm là, hiện nay dưới tác động cuộc cách mạng công nghệ 4.0, công tác quản lý truyền thông ở nước ta đang gặp nhiều thách thức, phải đối mặt với các vấn đề quản lý thông tin trên một không gian “mở” nhưng “ảo”. Do đó, cần coi trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, biết phân biệt đúng - sai, thật - giả, tích cực đấu tranh phê phán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, độc hại trên Internet. Đồng thời, tăng cường rà soát, đề nghị bổ sung những chế tài đủ mạnh đối với việc đưa tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm đời tư các cá nhân, tổ chức, kích động chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và gieo rắc sản phẩm văn hóa đồi trụy.
images

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Cùng với sự quyết tâm thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây