Kế hoạch Phối hợp tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2019

Thứ năm - 18/04/2019 07:38
Kế hoạch Phối hợp tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2019
Kế hoạch Phối hợp tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2019
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH QUÂN SỰ
TỈNH THÁI BÌNH
***
Số: 08 -KH/TĐTN-BCHQS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thái Bình, ngày 11  tháng 4 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH  

Phối hợp tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2019

----
 
Thực hiện Thông báo số 267/TB-CQTT, ngày 19/4/2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Thông báo kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết Chương trình Học kỳ trong Quân đội giai đoạn 2012 - 2015”. Căn cứ Chương trình công tác năm 2019; liên ngành Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giáo dục kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục cho thanh, thiếu niên về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Thái Bình, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Rèn luyện tính kỷ luật, nền nếp, tinh thần tự lập, nâng cao nghị lực và bản lĩnh, giúp thanh, thiếu niên có khả năng thích ứng, tự tin, có nếp sống tập thể và mở rộng giao lưu, đoàn kết; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm rèn luyện thể lực, đạo đức, tác phong và các kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên.
- Trang bị cho các em những kỹ năng ứng xử trong gia đình và các mối quan hệ xã hội, ý thức được vai trò của mình và những việc trước mắt cần phải làm cho phù hợp với mục tiêu sống có ích.
2. Yêu cầu
Lớp học phải được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục cao, phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của thanh, thiếu niên, tạo sự hưởng ứng và ủng hộ của các lực lượng xã hội, đoàn viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG:
1. Đối tượng, hồ sơ:
- Đối tượng: Thanh, thiếu niên có sức khỏe tốt, độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi.
- Hồ sơ đăng ký tham gia khóa học:
+ Học viên đăng ký tham gia khóa học có đơn xin tham gia (theo mẫu) có xác nhận của gia đình hoặc văn bản giới thiệu của các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.
+ Có đủ sức khỏe để đảm bảo tham gia học tập và các hoạt động trong chương trình khóa học (có giấy khám sức khỏe của Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế cấp huyện trở lên, tại thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
+ Học viên tham gia phải tuân thủ theo các quy định, nội dung, chương trình và thời gian của Ban Tổ chức lớp học kỳ trong quân đội.
2. Số lượng: Tổng số dự kiến 100 học viên.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 08 ngày, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 24/6/2019.
2. Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) và một số địa điểm khác trong và ngoài tỉnh phù hợp với nội dung chương trình khóa học.
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Tên gọi: “Học kỳ trong Quân đội” năm 2019.
2. Nội dung chương trình:
 Chủ đề: Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tương lai
 Khẩu hiệu: “Đi để rèn luyện - đi để trưởng thành”
Chương trình sẽ được Ban tổ chức sắp xếp phù hợp với tâm lý, nhu cầu hiện tại của thanh thiếu niên, bao gồm các chuyên đề, nội dung hoạt động theo từng chủ đề của 08 ngày trong khóa học. Trong đó đảm bảo 40% là giáo dục về Quân đội, 40% là giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 20% là hoạt động thăm quan thực tế, về nguồn, hoạt động vì cộng đồng.
2.1. Huấn luyện, giáo dục kiến thức quân sự
- Giáo dục truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem phim tư liệu về Bác Hồ kính yêu, về Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Học nội quy, huấn luyện điều lệnh đội ngũ (Đội ngũ tay không, đội ngũ không có súng và có súng).
- Thăm quan tổ chức một buổi chào cờ trong Quân đội.
- Làm quen với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần và 10 lời thề, 12 điều kỷ luật trong Quân đội.
- Làm quen với vũ khí, trang bị Quân sự.
- Huấn luyện các bài thể dục buổi sáng, các động tác võ thể dục trong Quân đội.
- Huấn luyện các tư thế vận động trên chiến trường và vượt cản.
2.2. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng
- Học cách giao tiếp, ứng xử, rèn luyện sự tự tin, nâng cao khả năng thích ứng; cách chăm sóc bản thân, cách thể hiện tình cảm…
- Nhận diện bản thân, khám phá tính cách, niềm đam mê.
- Giới thiệu, hướng dẫn thực hiện gấp chăn màn, để giầy, dép, phơi khăn mặt đúng quy định trật tự nội vụ.
- Kỹ năng "Hành trang của những chuyến đi".
- Kỹ năng thắt nút dây cơ bản, nút dây trang trí; kỹ năng Mắc võng  - Dựng lều (lều chữ A, lều bánh bao).
- Kỹ năng sống tự lập và biết yêu thương và quan tâm đến người khác.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng chia sẻ hoạt động với cộng đồng.
- Kỹ năng phòng, chống bắt cóc.
- Kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.
- Kỹ năng “tạo lửa”, phòng cháy chữa cháy; kỹ năng thoát hiểm.
 - Kỹ năng băng bó vết thương.
- Kỹ năng phòng chống đuối nước, cứu hộ, cứu nạn.
- Kỹ năng sơ cứu thương; cắm trại, mắc tăng, võng; đào bếp Hoàng Cầm.
- Kỹ năng phòng chống ma túy và chất gây nghiện trong học đường.
2.3. Công tác xã hội và sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động bổ trợ
- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo.
- Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường.
- Giao lưu văn nghệ với chiến sỹ quân đội.
- Những cảm xúc của chiến sỹ khi xa nhà, những lá thư viết tay gửi người thân, bạn bè.
- Sinh hoạt chuyên đề xây dựng gắn kết gia đình bền vững (tình cảm, vai trò của lứa tuổi thanh thiếu niên đối với cha mẹ, gia đình, nhà trường, bạn bè và xã hội …).
- Tổ chức các trò chơi, sinh hoạt tập thể hoạt động VHVN, TDTT.
- Các hoạt động thăm quan, hành quân dã ngoại, hướng dẫn kỹ năng đi rừng (mắc lều trại, thực hiện các nút thắt, buộc…)
- Tăng gia sản xuất, thực hiện vườn rau Học kỳ Quân đội.
- Thi nấu ăn giữa các Tiểu đội.
IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO (KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG):
1. Ban Tổ chức cấp tỉnh:
Khảo sát và kiểm tra các hệ điều kiện, địa hình tổ chức hiệu quả Chương trình; chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đồ dùng, phương tiện phục vụ ăn, nghỉ, học tập, hoạt động của học viên, giảng viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực, vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành tham gia tài trợ, hỗ trợ tổ chức Chương trình.
2. Học viên:
 Học viên tham gia lớp học kỳ trong Quân đội tỉnh Thái Bình năm 2019 đóng góp 3.950.000 đ/học viên  (Ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) để Ban Tổ chức lớp bố trí ăn, ở, phương tiện đi lại, tham quan dã ngoại, các vật dụng bổ trợ các hoạt động rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm; trang bị quân tư trang, các đồ dùng cá nhân, ba lô, quần áo chiến sỹ, áo phông đồng phục và các điều kiện phục vụ cho học viên.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:                                  
1.  Thành lập Ban Tổ chức lớp học
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo lớp Học kỳ trong Quân đội năm 2019.
- Bộ phận thường trực tham mưu thành lập Ban Tổ chức Học kỳ trong Quân đội năm 2019.
 - Ban tổ chức có nhiệm vụ:
+ Thành lập Ban Quản lý bao gồm các đồng chí bộ phận thường trực của liên ngành; phân công lịch trực hàng ngày và nắm bắt, điều tiết, quản lý tình hình lớp học.
+ Tuyển chọn và tập huấn đội ngũ tình nguyện viên (gồm các đồng chí cán bộ đoàn tiêu biểu, nhiệt tình tại các trường Cao đẳng, Đại học và trên địa bàn dân cư) giúp Ban tổ chức trực tiếp hướng dẫn, phụ trách, quản lý, chăm sóc, giúp đỡ học viên trong quá trình học tập, tham gia các hoạt động và nghỉ ngơi.
+ Thống nhất quản lý chặt chẽ việc thu, chi, thực hiện các chế độ cho lớp học bảo đảm dân chủ công khai, an toàn, tiết kiệm.
2. Phân công trách nhiệm:
2.1. Tỉnh đoàn:
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao cho Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh chủ trì; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:
- Xây dựng Kế hoạch liên ngành tổ chức lớp học kỳ trong quân đội và xây dựng nội dung, chương trình của lớp học.
- Chủ trì công tác tuyên truyền, xây dựng inforgraphic, video quảng bá đăng tải thông tin, nội dung tuyên truyền, chiêu sinh thông báo rộng rãi tới các cơ sở Đoàn, Đội, Hội để đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh nắm được nội dung khóa học, đăng ký tham gia. Xây dựng kịch bản chiêu sinh, làm việc với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình để tuyên truyền, quảng bá hoạt động. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tiến độ triển khai thực hiện lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2019.
- Chịu trách nhiệm đăng tải thông tin, hình ảnh, video hoạt động theo chủ điểm hàng ngày của Chương trình trên fanpage và website của Tỉnh đoàn chuyên mục “hockytrongquandoitinhthaibinhnam2019” để phụ huynh thường xuyên quan tâm, theo dõi nắm bắt tình hình và lan tỏa các hoạt động của chương trình. Xây dựng phóng sự, video trình chiếu tại Lễ tổng kết và bàn giao học sinh trở về gia đình.
- Thành lập tổ tư vấn, đường dây nóng, trao đổi thông tin, tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đăng ký, nộp hồ sơ tham gia.
- Chịu trách nhiệm tuyển chọn và tập huấn đội ngũ tình nguyện viên; tổ chức gặp mặt học viên và phụ huynh, thông báo nội dung chương trình; chủ trì  Lễ xuất quân và đưa đón học viên đi, về.
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị quân tư trang phục vụ học viên và các công cụ bổ trợ phục vụ các hoạt động rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm.
- Phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo các huyện,thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả Kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm kinh phí tổng thể của Lớp học kỳ trong quân đội theo sự thống nhất phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch và tham mưu thực hiện nội dung của lớp học.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch liên ngành tổ chức lớp học kỳ trong quân đội và xây dựng nội dung, chương trình của lớp học.
- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố phối hợp cùng các huyện, thành đoàn trong công tác tuyên truyền, đăng tải thông tin, chiêu sinh tuyển chọn học viên tham gia.
- Chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh : + Tham gia Ban Tổ chức, Ban quản lí lớp học, phối hợp xây dựng chương trình; chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức thành công kế hoạch. Bố trí giảng viên, lực lượng cán bộ chiến sỹ tham gia các nhiệm vụ theo chương trình lớp học và liên hệ đơn vị bộ đội đến giao lưu theo chương trình. Xây dựng và phân công lịch trình hàng ngày để quản lý, điều tiết nắm bắt tình hình lớp học.
+ Thống nhất với Tỉnh đoàn về kinh phí bảo đảm cho hoạt động của lớp học tại Trường Quân sự tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả cao.
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình lớp học.
Trên đây là Kế hoạch liên ngành tổ chức “Lớp Học kỳ trong quân đội tỉnh Thái Bình năm 2019”. Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Ban Chỉ huy Quân sự, các huyện, thành phố thường xuyên thông tin, trao đổi, báo cáo kết quả của đơn vị về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (qua Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để tổng hợp, báo cáo./.
 
TM. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
PHÓ CHỈ HUY TRƯỜNG- THAM MƯU TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Đại tá Tạ Văn Trang
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Minh Hồng
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư, BTG TW Đoàn;
- Cục Chính trị Quân khu 3;
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Quân sự tỉnh;
- Trường Đoàn Lý Tự Trọng;
- BTV các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Lưu: VP, BTG Tỉnh đoàn, Trung tâm TTN tỉnh; PCT, VT BCH Quân sự tỉnh.

Tải Kế hoạch: Tại Đây!

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Khẩu hiệu dọc trái
khẩu hiệu dọc phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây