Dự thảo Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

Dự thảo Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

Số kí hiệu Dự thảo Chương trình Công tác Đội và phong trào th
Ngày ban hành 16/09/2020
Thể loại Chương trình
Lĩnh vực Văn bản Tổng kết công tác Đoàn, Đội Trường học năm 2019 - 2020
Cơ quan ban hành Tỉnh đoàn Thái Bình
Người ký Đinh Thị Hoàn

Nội dung

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH THÁI BÌNH

* * *

(Dự thảo)
 

Thái Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021
-------
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh Thái Bình triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
Thiếu nhi Thái Bình
Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
1. Tập trung tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Nghị quyết 04/ NQ-TU, ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát động và tổ chức các đợt thiếu nhi Thái Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).
2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.
3. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Thái Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi, phụ huynh, người thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp duy trì và phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. 
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2020 - 2021
- Chỉ tiêu 1: 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.
- Chỉ tiêu 2: 100% Liên đội có hoạt động, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Chỉ tiêu 3: 100% Hội đồng Đội cấp huyện có công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Chỉ tiêu 4: 100% đội viên tham gia sinh hoạt chủ điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Chỉ tiêu 5: 100% Liên đội hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật.
- Chỉ tiêu 6: Mỗi Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng mới được ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn.
- Chỉ tiêu 7: 100% Liên đội có ít nhất 01 mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.
- Chỉ tiêu 8: 100% Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.
- Chỉ tiêu 9: 100% Liên đội thành lập và duy trì hoạt động Đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em và tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền.
- Chỉ tiêu 10: 100% Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa Kế hoạch số 51-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 13/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016 tại cơ sở.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP               
1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Thái Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” 
1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
- Hội đồng Đội các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” “Em yêu quê hương Thái Bình”  đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội, của quê hương Thái Bình trong năm. Tham gia Cuộc thi Video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ do Hội đồng Đội Trung ương phát động.
- Hội đồng Đội các cấp tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: infographic, phim ngắn, clip, phim hoạt hình... 
- Các Liên đội thực hiện nghiêm túc Lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt...  
- Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2020 - tháng 2/2021); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 3/2021); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 - tháng 5/2021). Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phát động trong đông đảo văn nghệ sĩ, cán bộ phụ trách Đội và các lực lượng xã hội tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác” năm 2021. Các cấp bộ Đội triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đoàn. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm giới thiệu về tổ chức Đoàn, Đội trong các cấp bộ Đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).
- Hội đồng Đội cấp tỉnh hướng dẫn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi tham gia; kết nạp lớp đội viên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội và lựa chọn lớp đội viên “Sẵn sàng” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn.
- Các Liên đội thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo.
- Hội đồng Đội các cấp hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương.
1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
- Các Liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.
- Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình hiệu quả về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong các liên đội nhằm tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.
- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Vận động nguồn lực trang bị tủ sách măng non cho các Liên đội đặc biệt là những Liên đội ở địa bàn khó khăn. Tổ chức ngày hội đọc sách cho thiếu nhi; xây dựng thư viện di động, chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi... Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, học sinh. Hướng dẫn đội viên, học sinh tham gia viết tin, bài, tác phẩm thơ, văn gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Tích cực hưởng ứng tham gia Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò "Cây bút tuổi hồng".
- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo nghiên cứu khoa học; thực hiện chương trình nhận hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm tại các Liên đội Trung học cơ sở.
- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy đội, cháu ngoan Bác Hồ.
1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.
- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi ... thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...
- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, các Nhà thiếu nhi và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu. 
- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh. Phấn đấu trong năm học, Hội đồng Đội cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức được lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi và trại hè thiếu nhi các cấp, nhất là các môhình hiệu quả như: “Học kỳ quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”,“Trải nghiệm sáng tạo khoa học”... Hướng dẫn thiếu nhi tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến, truyền hình trẻ em do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thực hiện.
1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.
- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.
- Đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đội viên, học sinh; tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Thái Bình xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.
- Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
- Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày. 
- Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nói lời hay, làm việc tốt“ để giúp đội viên, học sinh nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.
- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
2. Công tác xây dựng Đội
2.1. Công tác nhi đồng
- Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác đỡ đầu giữa đội viên khối Trung học cơ sở với các Sao nhi đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.
- Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác phụ trách Sao, nội dung hình thức sinh hoạt và cơ chế phối hợp giữa giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ trách Sao với giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi trong tổ chức hoạt động dành cho Sao nhi đồng.
- Quan tâm đầu tư lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Sao thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhi đồng, liên hoan “Phụ trách Sao giỏi
2.2. Công tác đội viên
- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; trong tổ chức lễ kết nạp Đội, lễ trưởng thành Đội cần tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên. Khuyến khích tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương. 
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022. Tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng đội viên lớn, quan tâm giúp đỡ, giới thiệu đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên. 
2.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội
- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.
- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như Chỉ huy Đội giỏi“,“Lãnh đạo trẻ tương lai”... tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. 
2.4. Công tác xây dựng liên đội, chi đội
- Hướng dẫn các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội cấp huyện cần chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở các cơ sở Đội.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.
- Nhân rộng mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.
- Phối hợp với ngành giáo dục quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi và thành lập phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập, các trường có yếu tố nước ngoài.
2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư
- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong dịp hè và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trẻ em trong hè. Hội đồng Đội cấp huyện, cấp xã có hình thức tổ chức trại hè cho thiếu nhi.
- Tổ chức tập huấn, hỗ trợ, phát huy vai trò của cán bộ làm công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em… Củng cố, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các hình thức sinh hoạt: Câu lạc bộ sở thích, Lớp học tình thương, Đội tuyên truyền măng non… nhằm tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
- Chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sử dụng hiệu quả các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi ở cơ sở.
3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
- Phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt thực tiễn và kiến nghị để ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo để thực hiện nghiêm túc việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các cơ sở. Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội. 
- Phối hợp triển khai thực hiện tốt Điều lệ Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp; tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư. Chú trọng tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội các nội dung giáo dục kỹ năng mềm, đạo đức, lối sống cho học sinh, thiếu nhi. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.
- Xây dựng, tổ chức có hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Liên đội phụ trách”
4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em
- Hội đồng Đội các cấp tập trung nguồn lực, thời gian cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; tiếp tục tham mưuthực hiện có hiệu quả chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVII về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Hè, Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật, mồ côi.
- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường. 
- Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến, sinh hoạt Đội... Hội đồng Đội cấp tỉnh thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đội ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Tham mưu cho Ban chấp hành Đoàn cùng cấp: Hoàn thành việc phân công bộ phận thường trực của Đoàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; nâng cao trách nhiệm của Đoàn, Hội, Đội các cấp và cán bộ Đoàn, Đội trong nắm bắt tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến bộ phận thường trực nắm bắt tình hình trẻ em, Hội đồng Đội tỉnh khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn. Chủ động có biện pháp hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ, bảo vệ kịp thời các em và gia đình các em là nạn nhân của các vụ việc xâm hại, tai nạn, thương tích.
- Triển khai các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Khuyến khích các địa phương có điều kiện tiến hành thành lập “Hội đồng trẻ em”. Tham mưu để đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi. Định kỳ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các em, báo cáo Hội đồng Đội tỉnh, đồng thời chuyển ý kiến của trẻ em tới các ngành có liên quan đề nghị xem xét giải quyết; theo dõi quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị và thông tin phản hồi với trẻ em. Tổ chức giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến nguyện vọng của trẻ em.
5. Công tác phối hợp; kiểm tra, giám sát
- Hội đồng Đội tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình phối hợp liên ngành năm học 2020 - 2021; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tập trung các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và các văn bản pháp luật về trẻ em; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; tham gia góp ý, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
- Hội đồng Đội các cấp chủ động trong công tác phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động, thương binh và xã hội và các ngành khác có liên quan đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình năm học.
- Hội đồng Đội các cấp tiếp tục chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, Đội liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; tham mưu cho tổ chức Đoàn tiến hành giám sát các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em. 
Hội đồng Đội các cấp tham mưu Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; kiểm tra việc triển khai chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVII, các đề án, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Đội tỉnh
- Triển khai chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học là đơn vị thường trực tham mưu triển khai chương trình. 
- Xây dựng và ban hành chương trình phối hợp liên ngành giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và Xã hội.
- Tổ chức các hoạt động quy mô cấp tỉnh, triển khai các cuộc thi, các học bổng, giải thưởng của Trung ương.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa phương, tập trung hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm trong một số lĩnh vực công tác.
- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về những chủ trương chính sách liên quan đến trẻ em; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng Đội vững mạnh.
- Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2020 - 2021.
2. Hội đồng Đội các huyện, thành phố
- Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 của Hội đồng Đội tỉnh, chương trình phối hợp liên ngành giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội đồng Đội các huyện, thành phố chủ động xây dựng Chương trình năm học và Chương trình phối hợp liên ngành của đơn vị cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương.
- Tổ chức các hoạt động quy mô cấp huyện, thành phố, triển khai các cuộc thi, các học bổng, giải thưởng do Tỉnh đoàn, Trung ương tổ chức.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa phương, tập trung hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm trong một số lĩnh vực công tác.
VI. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH
- Tổ chức phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” cấp huyện, thành phố.
- Tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em.
- Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa Kế hoạch số 87-KH/TWĐTN-CTTN ngày 21/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016 tại cơ sở.
- Tổ chức các hoạt động thi đua trong tổ chức Đội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe" trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" trong các Liên đội Trung học cơ sở và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Khai mạc hoạt động Hè năm 2021.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021.
- Tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình" nhân dịp Tết Trung thu.
- Tổ chức Hội thi Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi cấp Tỉnh giai đoạn 2020-2024.
- Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy đội, giáo viên làm tổng phụ trách Đội...
- Gửi báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2020 - 2021 trước ngày 20/11/2020; báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 trước ngày 30/5/2021. Gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2020 - 2021 trước ngày 10/6/2021. Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, chương trình phối hợp giữa huyện, thành đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021 gửi về trước ngày 30/10/2020.
- Hội đồng Đội các huyện, thành phố gửi báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, hồ sơ thi đua khen thưởng về Hội đồng Đội tỉnh qua email: hoidongdoithaibinh@gmail.com,địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, ĐT: 02273841800.
Hội đồng Đội tỉnh đề nghị Hội đồng Đội các huyện, thành phố cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021./.
 
Nơi nhận:
- HĐĐ Trung ương;
- LĐ Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH;
- Thường trực Tỉnh đoàn, HĐĐ tỉnh;
- VP, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;
- ĐTN-HĐĐ các huyện, Thành phố;
- Lưu VP, HĐĐ tỉnh.
TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Chương trình"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây