Dự thảo Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021

Dự thảo Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021

Số kí hiệu Dự thảo Chương trình Công tác Đoàn và phong trào t
Ngày ban hành 16/09/2020
Thể loại Chương trình
Lĩnh vực Văn bản Tổng kết công tác Đoàn, Đội Trường học năm 2019 - 2020
Cơ quan ban hành Tỉnh đoàn Thái Bình
Người ký Đinh Thị Hoàn

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH
***
Số: -CTr/TĐTN-TTNTH
(Dự thảo)
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
    Thái Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2020
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2020 - 2021
---------
 
Năm học 2020 - 2021 là năm các cấp bộ Đoàn trong khối trường học thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, thực tiễn công tác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:
 • NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên khối trường học; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Namthông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền công dân trong việc thực hiện bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử Quốc hội khoá XV.
 • Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, các hoạt động dành cho khối giáo viên, giảng viên trẻ. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạocủa thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp.
 • Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, lựa chọn các phương thức phù hợp, triển khai hiệu quả các chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” trong trường học.
 • Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học.Thực hiện nghiêm túc các chủ trương “1+1”, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”. Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng.
 • Tăng cường các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho thanh niên trường học, chú trọng nắm bắt qua mạng xã hội. Duy trì hiệu quả các tổ, đội, nhóm nắm bắt, thăm dò dư luận, định kỳ báo cáo chuyên đề về dư luận thanh niên trường học.
 • MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
 • 100% đoàn viên học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn và 04 bài học lý luận chính trị.
 • 100% Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, THPT, TTGDNN-GDTXcó ít nhất 01 công trình thanh niên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 • 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn“Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.
 • Vận động đoàn viên, thanh niên trường học đề xuất 9.000ý tưởng, sáng kiến.
 • 100% Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, THPT, TTGDNN-GDTXtổ chức ít nhất 01 hoạt động về sáng tạo dành riêng cho học sinh, sinh viên[1].
 • 100% Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, THPT, TTGDNN-GDTXtổ chức ít nhất 01 hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệpdành riêng cho học sinh, sinh viên[2].
 • 100% Đoàn Thanh niên các trường Đại học, Cao đẳngtổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2021; 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021.
 • 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.
 • Vận động ít nhất 1tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên[3].
 • Giới thiệu ít nhất 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng; ít nhất250 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
 • Công tác giáo dục
         1.1 Tiếp tục tổ chức các hoạt động cụ thể hóa các nội dung của Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”; Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2020 - 2030”Nghị quyết 04/ NQ-TU, ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”;cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, trong đó các cấp bộ Đoàn trường học tập trung thực hiện các nội dung sau: 
 • Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ”.
- Tham gia tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: tổ chức chương trình đối thoại thanh niên với chủ đề “Công dân tuổi 18 với bầu cử Quốc hội”, hội thi “Lá phiếu trách nhiệm”, giao lưu giữa cử tri trẻ, đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo Ủy ban bầu cử; tọa đàm về trách nhiệm của công dân trẻ, cử tri lần đầu đi bầu cử, hướng dẫn bầu cử qua tranh ảnh cổ động, phim ngắn, mạng xã hội, tổ chức “Ngày hội cử tri trẻ”; tổ chức các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện phục vụ tại các điểm bầu cử. 
 • Nhân rộng hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam trên mạng internet để tiếp cận đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Mở rộng đối tượng dự thi Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV năm 2020. 
 • Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập và làm theo lời Bác với các nội dung cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đồng thời phát hiện, tuyên dương và phát huy các gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tổ chức học tập các chuyên đề học tập và làm theo lời Bác bám sát, phù hợp với các đối tượng thanh niên trường học.
- Chú trọng công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thông qua sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm, chuyên đề; triển khai học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên với các hình thức hiện đại, hấp dẫn gắn với các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Thái Bình.
 • Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thinhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Trong đó, các cấp bộ Đoàn trường học tập trung chỉ đạo, tổ chức hiệu quả, có tính lan tỏa cao đối với xã hội các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức cuộc thi “Tự hào trong tôi” tuyên truyền các ca khúc về cách mạng, về Đoàn Thanh niên, về tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Thái Bình.
- Tổ chức các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức các hoạt động có tính giáo dục vào các buổi sinh hoạt dưới cờ; các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, của quê hương Thái Bình cho các khối đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ. 
 • ngày hội “Thanh niên sống đẹp”, ngày hội đọc sách, ngày làm việc tốt; diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình”. Tổ chức đồng loạt diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại các trường THPT, TTGDTX. Tổ chức Hành trình “Những trái tim xanh” dành cho đoàn viên, thanh niên khối trường học.
- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm. 
 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên (sửa đổi); Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tham mưu các chính sách phù hợp với đoàn viên, thanh niên trường học. 
 2. Tổ chức đa dạng các hoạt động trong Ngày pháp luật Việt Nam: Ngày hội “Tuổi trẻ hiểu luật, chấp hành luật”; sân chơi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật; phiên tòa giả định. Tuyên truyền về tác hại và cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, tránh ma túy, các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký giao ước thi đua đầu năm học thực hiện cuộc vận động “Ba không với ma túy”. 
 3. Kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Duy trì các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa trường học với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở vùng biên giới, biển đảo. Tham gia các hành trình vì biển đảo quê hương.
1.5. Triển khai Kế hoạch “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho thanh niên trường học, chú trọng nắm bắt qua mạng xã hội. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh. Thành lập hệ thống cộng tác viên ở các cấp; duy trì các tổ, đội, nhóm nắm bắt, thăm dò dư luận, định kỳ báo cáo chuyên đề về dư luận thanh niên trường học trong toàn tỉnh.
 1. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng
 2. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”
 3. Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên trường học tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; theo dõi quá trình thực hiện; tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện, tạo môi trường để học sinh, sinh viên có điều kiện cống hiến, trưởng thành. Phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn, theo dõi, tham gia cùng học sinh, sinh viên trong các hoạt động tình nguyện. 
 4. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, địa phương nơi trường đóng tại địa bàn như: phòng chống dịch bệnh, tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, các hoạt động an sinh xã hội… Đoàn các trường đảm bảo duy trì đều đặn và có các hoạt động cụ thể, thiết thực đối với các đội hình thường xuyên, tại chỗ.
 5. Triển khai chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2021 với phương thức: tổ chức theo giai đoạn gắn với địa bàn cụ thể. Tiếp tục triển khai chương trình Tri thức trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp; thành lập các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới cho nhân dân, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới.Tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên dạy tiếng Anh tại các địa phương khó khăn. 
 6. Đẩy mạnh triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021. Phấn đấu mỗihuyện, thành đoàn thành lập ít nhất 01 đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với thành phần tham gia gồm giáo viên trẻ, học sinh. Bên cạnh tổ chức các hoạt động phát huy năng lực, tinh thần xung kích, cần lưu ý tổ chức các hoạt động trải nghiệm thông qua Chiến dịch cho học sinh.
 7. Tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” theo hướng tập trung các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho thí sinh trước kỳ thi: ôn luyện thi, tư vấn trực tuyến, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo… trong tỉnh.
 8. Tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông” phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ như “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Hiến máu nhân đạo”, các hoạt động hưởng ứng phong tràoPhòng chống tác hại của rác thải nhựa”. Tiếp tục củng cố, xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. 
 9. Tăng cường ứng dụng các ý tưởng, sáng kiến mới, các dự án tình nguyện vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tình nguyện. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện, đảm bảo an toàn, kỷ luật, đoàn kết trong quá trình tham gia hoạt động; duy trì phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn trường có đội hình tình nguyện với Đoàn tại địa phương. Tăng cường hoạt động truyền thông đối với các hoạt động, đội hình, tấm gương tình nguyện trong trường học. 
 10. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
 11. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về sáng tạo vào trong chương trình sinh hoạt chi đoàn. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”;khuyến khích sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng tạo khác; tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam” và ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”. Triển khai hoạt động “Thách thức để sáng tạo” trên mạng xã hội.
 12. Triển khai các giải pháp tổng hợp, biểu dương và sử dụng các ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Có hình thức phân loại, phát huy các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên theo nhóm đối tượng, ngành học, trường học để khuyến khích tối đa khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về các cuộc thi, các hoạt động sáng tạo trước, trong và sau khi chương trình được tổ chức.
 13. Tổ chức cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên trường học đăng ký và thực hiện các ý tưởng, sáng kiến tham gia giải quyết các vấn đề được quan tâm của xã hội như: an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường, giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội,…Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, giảng viên, giáo viên trẻ tham gia chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021, Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” lần thứ II, năm 2021 do Trung ương Đoàn phát động.
2.2.4. Triển khai mô hình “Không gian sáng tạo trẻ”trong trường học để học sinh, sinh viên giới thiệu, chia sẻ các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực; chỉ đạo 100% Đoàn trường thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ.
2.2.65. Phối hợp với nhà trường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ đi vào thực tiễn;  tích cực kết nối với các quỹ bảo trợ tài năng trẻ.  
2.2.6. Phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ các quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm sáng tạo, sáng chế của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ. Thiết lập chế độ thông tin, tăng cường tập hợp, kết nối các nhà sáng tạo, tài năng trẻ ở trong và ngoài nước với sinh viên.
 1. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”
 2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trường học trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng; phát hiện và ngăn chặncác hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhà giáo trẻ, học sinh, sinh viên trong độ tuổi đăng ký khám tuyển, tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
 3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trường học về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.
 4. Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trường học hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia:tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình trên địa bàn có cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở khu vực biên giới, hải đảo;tổ chức các chương trình, hội thi ý tưởng, sáng kiến, dự án phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại các khu vực biên giới, hải đảo.Tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”,“Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại các huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy.
 5. Tổ chức các chiến dịch truyền thông, triển lãm, xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, cuộc thi trực tuyến… về phòng, chống ma túy; phòng, tránh các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên trường học; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học.
 6. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên
 7. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”
 8. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”: tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tích cực tuyên truyền về phong trào, tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu, tổ chức tuyên dương, phát huy và hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.
 9. Phong trào “Học sinh 3 tốt”: đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phong trào tới học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX. Tổ chức hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, không gian lận trong thi cử cho học sinh. Duy trì, thành lập mới các nhóm, câu lạc bộ học thuật trong học sinh, mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, cuộc thi sáng tạo gắn với giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội. Tổ chức hoạt động trang bị kiến thức, tư vấn tuyển sinh, chọn trường.Tổ chức tuyên dương, phát huy và hỗ trợ “Học sinh 3 tốt” sau tuyên dương.
 10. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”: Tổ chức các hoạt động tư vấn, trang bị kiến thức nghề nghiệp thông qua các khóa đào tạo, tham quan các nhà máy, xí nghiệp. Tổ chức chương trình giao lưu nghề nghiệp giữa thợ bậc cao, những tấm gương thành đạt trong nghề nghiệp với học sinh. Phối hợp tổ chức cuộc thi, hội thi “Học sinh giỏi nghề”, các hoạt động giúp học sinh học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, tiếp cận kiến thức về hội nhập, thị trường lao động quốc tế. Tổ chức tuyên dương, phát huy và hỗ trợ “Học sinh 3 rèn luyện” sau tuyên dương.
 11. Đối với giáo viên, giảng viên trẻ: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhà giáo trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ. Khuyến khích giảng viên trẻ đăng ký và phấn đấu có các công trình khoa học được công bố quốc tế, các bài báo khoa học. Phát huy vai trò xung kích, năng lực chuyên môn của giáo viên, giảng viên trẻ trong hướng dẫn, định hướng cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo. Tổ chức tuyên dương, phát huy và hỗ trợ “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” sau tuyên dương.
 12. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên trường học tự học, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, bổ sung tri thức mới. 
 13. Tham mưu với nhà trường, địa phương, tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng cách đầu tư các hệ thống thông tin thư viện, dụng cụ thực hành, phương tiện kỹ thuật nghiên cứu hiện đại để hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm, thu thập tài liệu, thông tin.Tích cực vận động kết nối xây dựng và nhân rộng mô hình thư viện mở,tạo môi trường để thanh niên ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 14. Phát triển các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên học tập, nghiên cứu khoa học. Phối hợp hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình; do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đẩy mạnh triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường” trong dịp đầu năm học, tập trung các nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 15. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”
 16. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành, nghề, chọn trường và định hướng về nghề nghiệp trong tương lai cho học sinh THPT, TTGDNN-GDTX. Chú trọng cập nhật, cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm thêm và việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường.
 17. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho học sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sinh viên sắp tốt nghiệp. Tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thái Bình, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm. Phối hợp với Hội doanh nhân trẻ triển khai chương trình tập sự tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Đại học, Cao đẳng; hỗ trợ các gương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” kiến tập, thực tập, có việc làm sau khi tuyên dương, tốt nghiệp. 
 18. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thành lập mới, duy trì và triển khai hiệu quả các CLB Khởi nghiệp trong trường học.
 19. Tổ chức các cuộc thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên tỉnh Thái Bình.  Phối hợp với Trung tâm khởi nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ, công ty cổ phần CEO Thái Bình Holding vận động nguồn lực, tìm kiếm và kết nối các nhà đầu tư để hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn phát triển ý tưởng và bảo vệ quyền lợi của tác giả ý tưởng. 
 20. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”
 21. Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục, về phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, về thói quen khám sức khoẻ định kỳ, về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích.
 22. Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa cách thức tuyên truyền, tăng tính hấp dẫn, gần gũi nhằmnâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên trường học. Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, sinh hoạt... Triển khai rộng rãi Khung kỹ năng thực hành xã hội trong sinh viên. Tiếp tục tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong thanh niên.
 23.  Tổ chức các hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên. Tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên.
 24. Tổ chức luyện tập, thi đấu, giải thể thao học sinh, sinh viên trong nhà trường, địa phương. Vận động mỗi đoàn viên, thanh niên trong trường học luyện tập thường xuyên 01 môn thể thao. Triển khai chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” gắn với cuộc vận động “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.
 25. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của học sinh, sinh viên. Tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo nhà trường có hình thức hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân chơi cho học sinh, sinh viên.
 26. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế
 27. Tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, cuộc thi, hội thi… nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế, kỹ năng đối ngoại cho thanh niên, cán bộ đoàn trường học từ cấp tỉnh đến cấp huyện và tương đương. Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.
 28. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh; phát triển các câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các buổi trao đổi, chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh; tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tại cấp huyện, cấp tỉnh;tích cực tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ II.
 29. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng
 30. Triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022”, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
 31. Thường xuyên rà soát,phát hiện những nhân tố học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn.
 32. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diệncác nội dung, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018-2022”. Trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ đoàn trường trung học phổ thông là học sinh, cán bộ đoàn là sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, giáo viên, giảng viên trẻ mới tham gia công tác Đoàn.
 33. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn phải công bằng, công khai, dân chủ, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, công khai kết quả đánh giá. Tổ chức các cuộc thi, tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn, bí thư liên chi đoàn giỏi.
 34. Tiếp tục triển khai việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, nêu cao tính trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác. Quán triệt thực hiện nghiêm túc “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm” trong cán bộ Đoàn.
 35. Kiên trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học; Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289 ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
 36. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới trong trường THPT, TTGDNN-GDTX: thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới. Thực hiện nghiêm túc chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022 và việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Chủ động thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.
 37. Thực hiện tốt quy trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, góp phần trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Kiên trì, chủ động tham mưu đối với các trường hợp đoàn viên tích cực, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ trong việc theo dõi, giúp đỡ và thử thách đối với đoàn viên học sinh, sinh viên ưu tú. Đưa nội dung về công tác phát triển Đảng, tham gia xây dựng Đảng thành nội dung quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức đoàn năm học.
 38. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động của chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, theo chủ điểm. Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đoàn viên và công tác đoàn vụ. 
 39. Tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ trung cấp; phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các trường tư thục; nâng cao vai trò của đoàn cấp huyện trong chỉ đạo hoạt động Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX.
5.5. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên. Nội dung kiểm tra tập trung theo chuyên đề, chương trình, các phong trào, giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh. 
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUY MÔ CẤP TỈNH
 • Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp (tháng 10, 11/2020).
 • Tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” các cấp (tháng 01/2021).
- Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(tháng 01, 02, 3/2021).
 • Cuộc thi“Tự hào trong tôi” tuyên truyền các ca khúc về cách mạng, về Đoàn Thanh niên, về tuổi trẻ Thái Bình, tuổi trẻ Việt Nam (tháng 01, 02, 3/2021).
 • Phát động Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 (tháng 02, 3, 4, 5/2021).
 • Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX (tháng 03,4/2021).
 • Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại tất cả các trường THPT (Cả năm học).
 •  
V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
- Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 20201. Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học là đơn vị thường trực tham mưu triển khai chương trình. 
- Phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các trọng tâm công tác tại cơ sở.
 • Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc
- Cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 phù hợp với địa phương, đơn vị, chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động triển khai cấp tỉnh.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ.
 • Công tác thông tin báo cáo
Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc gửi các văn bản về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi trường học: Số 15, Phố Hoàng Diệu - P. Lê Hồng Phong - TP Thái Bình, email: bantruonghoc.tdtb@gmail.com.
 • Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 -2021; chương trình phối hợp liên ngành giữa Phòng GD&ĐT - Đoàn TN huyện năm học 2020 -2021: gửi trước ngày 16/9/2020.
 • Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 -2021; báo cáo kết quả phối hợp giữa Phòng GD&ĐT - Đoàn TN năm học 2020 -2021: gửi trước ngày 25/5/2021.
 • Hồ sơ đề nghị khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 -2021: gửi trước ngày 05/6/2021.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 -2021./.
 
Nơi nhận:
- Ban Dân vận, Tuyên giáo, VP Tỉnh ủy;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Ban TNTH TW Đoàn;
- Sở GD&ĐT; 
- Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Các Ban, VP Tỉnh đoàn, VP Hội;
- Lưu VP, Ban TTNTH.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
 
 
 

[1] Không tính việc tham gia các cuộc thi, hội thi, diễn đàn do Trung ương, cấp tỉnh tổ chức.
[2]Không tính việc tham gia các cuộc thi, hội thi, diễn đàn do Trung ương, cấp tỉnh tổ chức.
[3] Không bao gồm học bổng do Nhà trường cấp cho học sinh, sinh viên từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc từ các quỹ học bổng của các tổ chức, cá nhân khác.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Chương trình"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây