Dự thảo Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2019 - 2020

Dự thảo Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2019 - 2020

Số kí hiệu Dự thảo Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh
Ngày ban hành 16/09/2020
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Tổng kết công tác Đoàn, Đội Trường học năm 2019 - 2020
Cơ quan ban hành Tỉnh đoàn Thái Bình
Người ký Đinh Thị Hoàn

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH
***
Số: -BC/TĐTN - TTNTH
(Dự thảo)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Thái Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2020
                  
 
BÁO CÁO
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
Năm học2019 - 2020 
-----------
 
Năm học 2019 - 2020, Đoàn thanh niên khối trường học tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiếp tục triển khai các Kết luận, Đề án, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm Thanh niên tình nguyện” và chủ đề công tác năm 2020 của “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã nỗ lực 
triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020, kết quả cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
Bám sát Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”; Kết luận số 05-KL/TWĐTN – BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”, Nghị quyết 04/NQ-TU, ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dânCác hoạt động được đổi mới theo hướng đa dạng hóa các hình thức triển khai, chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến; tăng cường sử dụng công cụ infographic, mạng xã hội để tuyên truyền, chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, mang lại hiệu quả tích cực.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, học sinh, sinh viên được Đoàn thanh niên các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên trong suốt năm học. Đầu năm học, Đoàn các trường tập trung tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt chính trị công dân HSSV”; tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng như:Kết luận số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc “Thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”;Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW,ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)”;Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Bình sắt son niềm tin với Đảng”; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam... được 100% Đoàn thanh niên khối trường học toàn tỉnh hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện. Trong năm học, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Namvà Cuộc thi viết “Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác” triển khai tới các cấp bộ Đoàn, 100% Đoàn các trường ĐH, CĐ, THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia[1].
Trên quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phát động điểm tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vũ Thư với sự tham gia của 300 học sinh.Kết quả, toàn tỉnh thu được 60.608 bài dự thi, trong đó có 15.775 đoàn viên thanh niên khối trường tham gia với nhiều bài dự thi có chất lượng cao.
2. Công tác giáo dục truyền thống
Các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được triển khai sâu rộng gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnhnhư kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình... thông qua việc tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, nói chuyện truyền thống, hội thi, giao lưu gặp mặt, hành trình về nguồn... Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 392 hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc.
Trên quy mô cấp tỉnh,Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên với chuỗi các hoạt động: tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên với chính sách Bảo hiểm y tế”; hoạt động giao hữu thể thao giữa các trường ĐH, CĐ trong tỉnh.
Triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình” tới Đoàn các trường THPT, TT GDNN-GDTX. 100% Đoàn cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả, tổ chức tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh vượt khó, đạt thành tích cao[2].
Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa, liên hoan ca khúc cách mạng, tổ chức “Hành trình về địa chỉ đỏ”, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng... được Đoàn thanh niên khối trường quan tâm, triển khai thực hiện.Đoàn thanh niên các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức cho học sinh tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ 3 thu hút 1.731 thí sinh tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc[3]
3. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống
Việc định hướng, giáo dục lối sống vì cộng đồng, phát huy phẩm chất tình nguyện của thanh niên khối trường được các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt. Các trang thông tin của Đoàn tích cực tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, định hướng lối sống cho thanh niên trước những trào lưu, xu hướng mới, những hiện tượng tiêu cực.Đặc biệt, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội” tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong thời điểm ứng phó với đại dịch Covid-19, chú trọng tuyên truyền, thông tin yếu tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trên mạng xã hội, phản bác lại các thông tin xấu, độc, định hướng tư tưởng, nhận thức đúng đắn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Kết quả, toàn tỉnh đã lan tỏa 1.645 tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội.
4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật luôn được Đoàn thanh niên khối trường quan tâm, chú trọng gắn với tuyên truyền, thực hiện về Luật nghĩa vụ quân sự; Luật an ninh mạng; các Chỉ thị của Chính phủ, Công điện của UBND tỉnh về phòng chống Covid-19... qua đó định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên. Kết quả, toàn tỉnh tổ chức được 52 hoạt động tuyên truyền pháp luật thu hút 48.280 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiếp tục duy trì hiệu quả 52 mô hình cổng trường an toàn giao thông.
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng, dư luận trong học sinh, sinh viên được các Đoàn trường quan tâm và thực hiện có hiệu quả qua nhiều kênh, đặc biệt là trên mạng xã hội, các khu ký túc xá, khu nhà trọ tập trung nhiều sinh viên. 100% Đoàn trường tổ chức buổi giao lưu giữa nhà trường với học sinh về những chủ đề của năm học và những vấn đề ĐVTN quan tâm. 
Đoàn các trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục của Đoàn, chú trọng đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của đoàn viên, sinh viên; kịp thời, chủ động định hướng dư luận cho đoàn viên, sinh viên trước những vấn đề quan trọng, thời sự; phát huy hiệu quả hoạt động của website nhà trường, mạng xã hội facebook,...
IITỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO
1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”
Năm học 2019 - 2020, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều phong trào, hình thức tình nguyện với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
Đoàn các trường quan tâm đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, được các tổ chức Đoàn trường triển khai gắn liền với việc giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường, xây dựng nhà trường xanh, ký túc xá xanh, giảng đường xanh, cụ thể như: tổ chức xóa biển quảng cáo, tham gia góp phần xây dựng các tuyến phố an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp; tham gia làm sạch các tuyến sông, hồ, xử lý các điểm đen về rác; hiến máu tình nguyện, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19... gắn với “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, các đợt cao điểm như chương trình “Tình nguyện mùa đông 2019” và “Xuân tình nguyện 2020”, Tháng Thanh niên 2020, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020[4]... 
Đoàn thanh niên khối trường học tích cực phối hợp tổ chức 182 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, xây dựng đường hoa thanh niên, bồn hoa em chăm với sự tham gia của 8.145 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên. Đặc biệt trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đoàn thanh niên khối trường đã chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, học sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành và thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, đồng thời tổ chức các hoạt động chung tay đẩy lùi, ngăn chặn dịch COVID-19 như: có sáng tạo trong việc thiết kế các infographic, xây dựng các clip tuyên truyền về dịch covid-19 tuyên truyền rộng rãi trên các trang thông tin của Đoàn, Hội; phát tờ rơi tuyên truyền; đẩy mạnh vận động các nguồn lực trong xã hội tổ chức các biện pháp phòng chống dịch: tặng khẩu trang, xà bông, nước rửa tay sát khuẩn; chế tạo mũ chắn giọt bắn, kính bảo hộ[5]... Kết quả, toàn tỉnh đã tích cực, chủ động, huy động các nguồn lực xã hội hóa ra quân phát 100.350 khẩu trang, 2.036 lít nước rửa tay sát khuẩn, 1.460 lít dung dịch lau nhà, 210 bánh xà phòng tại 235 điểm công cộng; tặng 175 nhiệt kế thường, 50 nhiệt kế điện tử, 520 kg cloramin B, 5.000 đôi găng tay, 100 bộ quần áo bảo hộ 7 chi tiết; tưvấn, hướng dẫn khai báo y tế tại các hộ gia đình được 275.500 lượt. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Bình, Đoàn trường Cao đẳng Y tế tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đặc biệt là sinh viên năm cuối, sinh viên chuyên khoa đang thực tập tại các cơ sở khám chữa bệnh, học viên sau đại học tham gia các đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid - 19 và khám, chữa bệnh cho nhân dân ở các tuyến. Kết quả, đã thành lập được các đội thanh niên tình nguyện với gần 170 đoàn viên thanh niên tham gia. Triển khai mô hình “Điểm đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang” và mô hình “Chợ hạn chế sử dụng túi nilon”, phát 500 khẩu trang và 200 túi thân thiện với môi trường tại chợ Cổ Rồng, xã Phương Công, huyện Tiền Hải thu được gần 100kg rác thải nhựa gây quỹ tặng học sinh nghèo của xã. 
Chiến dịch “Mùa hè xanh”năm2019-2020 có sự tăng trưởng về số lượng đội hình và tình nguyện viên, đã có 18 đội hình (tăng hơn 30% so với năm học 2018 – 2019) với sự tham gia của 910 (tăng 50% so với với năm học 2018 – 2019) thanh niên tình nguyện, trong đó phần lớn là sinh viên tham gia hoạt động ở khắp các địa bàn, mặt trận. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên 05 trường đại học, cao đẳng thành lập 05 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh và 8 đội hình thanh niên tình nguyện mùa hè xanh cấp trường đăng ký các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2020, tiếp nhận 5 đội hình. Trong đó tập trungcác hoạt động: bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên và nhân dân; dạy Tiếng anh miễn phí cho trẻ em vùng nông thôn; tham gia tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi, dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...; tổ chức chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại các xã ven biển; tư vấn sức khoẻ, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa; tham gia chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 57 đợt dọn vệ sinh môi trường, tu sửa nghĩa trang, xóa 16 bãi rác tự phát; tổ chức 30 buổi dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi, 45 buổi dạy tin học, tiếng anh, 152 buổi sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi; tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc cho 2.305 đối tượng gia đình chính sách, tặng 705 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 365 triệu đồng... 
Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2019 - 2020 được Đoàn thanh niên khối trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX triển khai thực hiện và đã thành lập được 25 đội hình hình (tăng gần 10% so với năm học 2018 – 2019) với sự tham gia của 520 (giảm 2% so với năm học 2018 – 2019) chiến sĩ tình nguyện là học sinh, giáo viên trẻ các trường THPT, TTGDNN-GDTX. Chiến dịch tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: lao động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đặc biệt là rác thải nhựa trong khuôn viên nhà trường, trên địa bàn và tại các xã ven biển gắn với hoạt động làm sạch bờ biển; tham gia ngày công tình nguyện gắn với tu sửa sân chơi cho thanh thiếu nhi; tổ chức các đội hình tình nguyện thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đảm nhận các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, tham gia hoạt động thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2020; tổ chức các hoạt động vui chơi, hướng dẫn thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư. Kết quả, toàn tỉnh đã có 25/47 Đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX thành lập được 25 đội hình tình nguyện Hoa Phượng đỏ trong đó có 10 đội hình tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn gắn với dịp 27/7; 8 đội hình tham gia hoạt động hỗ trợ ngày công tu sửa và xây dựng mới các công trình vui chơi cho thiếu nhi; 7 đội hình tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi dịp hè. Trong Chiến dịch, toàn tỉnh đã trao tặng 232 suất quà với tổng trị giá 68 triệu đồng; tổ chức được 23 hoạt động hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia vui chơi sinh hoạt hè; tham gia 5 hoạt động cho học sinh khối THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tham gia dọn rác bờ biển tại các xã ven biển.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 - 2020 góp phần quan trọng vào thành công của kỳ thi THPT quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại địa phương với 02 đợt hoạt động cao điểm, trong đó đợt 1: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 58 đội hình tiếp sức tại các điểm, 55 đội hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đợt 2: kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp với 73 đội hình tiếp sức tại các điểm, 78 đội hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tổng số thanh niên tình nguyện tham gia cả 2 chương trình: 2890 đoàn viên, thanh niên.Kết quả, kết thúc đợt thi toàn tỉnh hỗ trợ 50.000 khẩu trang, 500 bánh mỳ, 100 ô che nắng, 1600 thùng nước (=14.400 chai nước), 1250 băng zôn, khẩu hiệu, 596 bút viết, chai nước sát khuẩn,…với tổng kinh phí 463.350.000 đồng nhằm hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, các thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia. Ngoài các nhiệm vụ tiếp sức tại chỗ, tham gia đảm bảo an toàn giao thông, các bạn tình nguyện viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện phòng hộ cá nhân, đồng thời nhắc nhở thí sinh và người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, tặng khẩu trang miễn phí cho thí sinh và phụ huynh, thực hiện giãn cách khi tiếp xúc, hướng dẫn phụ huynh cài đặt ứng dụng Bluezone... phòng chống dịch hiệu quả.  
Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2019”và ”Xuân tình nguyện năm 2020” được Đoàn thanh niên khối trường trong tỉnh tích cực hưởng ứng với hiệu hoạt động thiết thực như: tổ chức quyên góp, thăm tặng quà cho đồng bào miền núi; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội[6]
Hoạt động hiến máu tình nguyện được Đoàn thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng quan tâm, thực hiện, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên thanh niên và sinh viên. Toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 2000 đơn vị máu từ đông đảo đoàn viên thanh niên, giáo viên, giảng viên trẻ cùng chung tay mang lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh cần truyền máu[7].
Hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Đoàn các trường tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua việc duy trì hiệu quả các đội hình TNTN, TNXK tham gia đảm bảo ATGT tại các ngã ba, ngã tư trọng yếu trên địa bàn; duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học[8].
2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
Hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nghiên cứu khoa học, vận động ĐVTN đề xuất ý tưởng sáng tạo được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai. Đoàn các trường đã chủ động tổ chức có hiệu quả các cuộc thi, hội thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho học sinh, sinh viên tài năng trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học trong đó có nhiều hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên được tổ chức. Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều chương trình, Hội nghị hướng dẫn phương pháp học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều sản phẩm sáng tạo ứng dụng chuyên môn vào thực tiễn của học sinh, sinh viên đã được phát triển, nhân rộng[9]
Trên quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phát động Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình” năm 2020, trong đó có 02 tác phẩm tham gia của học sinh khối THPT.
Các cấp bộ đoàn tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động ý nghĩa tạo môi trường thúc đẩy ý tưởng, sáng kiến của cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến quy trình, chất lượng, hiệu quả công việc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tâm huyết, trách nhiệm, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Trên quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm học 2019 - 2020. Đoàn các trường tích cực vận động giáo viên, giảng viên trẻ tham gia chương trình, triển khai và tuyên truyền rộng rãi đến ĐVTN trong các trường học.
3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”
Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được các cấp bộ Đoàn trường học chú trọng tổ chức thông qua các hoạt động như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò của nhà giáo, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong việc phát hiện, ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. 
Đoàn các trường chủ động, kịp thời cung cấp thông tin và phát huy vai trò thông tin của sinh viên, giảng viên trẻ trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet: chia sẻ các bài viết, thông tin chính thống, tổ chức sinh hoạt dưới cờ, mời cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tuyên truyền cho học sinh, sinh viên trong trường về các chủ trương, đường lối, quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích thanh niên trong trường học tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kết quả, 8/8 huyện phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, đặc biệt đối với biên giới, hải đảo luôn được các cấp bộ đoàn chú trọng với nhiều việc làm thiết thực: tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình trên địa bàn trường, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, biển đảo; tích cực tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo quê hương. Kết quảtrong năm học qua, Đoàn các trường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 40 hoạt động tuyên truyền về chủ quyền tổ quốc, biên giới, biển đảo, thu hút 40.887 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia; 09 hoạt động thăm, tặng quà chiến sỹ biên giới hải đảo với tổng số tiền trị giá 28 triệu đồng[10]
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH 
1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”
Trong năm học 2019 - 2020, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ và học sinh, sinh viên tiếp tục được quan tâm, triển khai. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ thi đua dạy tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được giảng viên trẻ đầu tư tham gia, nhiều công trình nghiên cứu của giáo viên, giảng viên trẻ có tính ứng dụng thực tiễn cao; nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học được thành lập mới đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, trí tuệ cho học sinh sinh viên. 
Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng; phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đối với học sinh trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo hệ Trung cấp, phong trào “Học sinh 3 tốt” đối với học sinh trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị phát động thi đua học tập, rèn luyện theo các tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các trường tổ chức xét chọn và giới thiệu ĐVTN, học sinh, sinh viên đủ tiêu chuẩn để xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Trong năm học toàn tỉnh có 30/47 trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”, đã có 528 học sinh đăng ký đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường, có 31 học sinh đạt danh hiệu cấp tỉnh; 4/4 trường ĐH, CĐ có đào tạo hệ trung cấp triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” , toàn tỉnh đã có 196 học sinh đăng ký đạt danh hiệu cấp trường, có 07 học sinh đạt danh hiệu cấp tỉnh; có 5/5 trường triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đã có 1.780 sinh viên đăng ký đạt danh hiệu cấp trường, 128 sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh; có 26 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 07 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.Trên quy mô cấp tỉnh, ngày 28/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.
Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên các trường thành lập mới và duy trì có hiệu quả các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên; phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trongđồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Tổ chức cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học. Hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, học sinh, sinh viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh được đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, đạt hiệu quả cao như: tiếp tục phát triển các câu lạc bộ tiếng Anh; triển khai hiệu quả hội thi “Olympic tiếng Anh” trong học sinh, sinh viên; Công tác huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia học tập được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài. Công tác vận động, đóng góp vào các quỹ học bổng, các giải thưởng hằng năm cho đoàn viên, học sinh, sinh viên được duy trì hiệu quả, số lượng học bổng trao tặng cho đoàn viên, thanh niên ngày càng tăng.
Trên quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo ĐTN trường Đại học Y Dược tổ chức phát động điểm Hội thi “Olympic Tiếng anh trong học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ III”. Kết quả, toàn tỉnh đã có 3.094 thí sinh đăng ký dự thi.
2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”
Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” được các cấp bộ đoàn tổ chức với nhiều giải pháp cụ thể, sát với nhu cầu thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu của xã hội. Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với cơ quan chức năng, các chuyện gia về lĩnh vực nghề nghiệp, kết nối với Đoàn trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cựu học sinh tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh khối THPT. Toàn tỉnh tổ chức được 52 hoạt động tư vấn hướng nghiệp với sự tham gia của 13.279 lượt đoàn viên, thanh niên học sinh tham gia. Đoàn các cấp chú trọng công tác phối hợp, vận động xã hội hóa, kết nối với Hội Doanh nhân trẻ, các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ các gương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” về kiến tập, thực tập tốt nghiệp, nghề nghiệp, việc làm sau khi tuyên dương, tốt nghiệp[11]
3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”
Hoạt động trang bị, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên, học sinh, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ được cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội trại, cuộc thi, lớp huấn luyện, tập huấn, các hoạt động phong trào, sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng, hội thi,... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 20/11, 22/12, 8/3, 26/3,,... Qua đó, học sinh, sinh viên được trang bị các kỹ năng giúp thích ứng trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp như: kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý thời gian[12]
Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú: các hội thi văn hóa, văn nghệ giao lưu thể thao, hội trại, trò chơi dân gian... Đoàn thanh niên các trường tích cực vận động học sinh, sinh viên luyện tập thường xuyên các môn thể thao; xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, năng khiếu thể dục thể thao của học sinh, sinh viên[13].
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trường học hội nhập quốc tế được quan tâm, tăng cường tổ chức như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về cộng đồng ASEAN, cộng đồng kinh tế ASEAN, các thông tin cơ bản về thời cơ và thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động các CLB ngoại ngữ như CLB Tiếng Anh, CLB Tiếng Pháp, CLB Tiếng Trung,....(mỗi câu lạc bộ có từ 30 - 120 ĐVTN); tổ chức và khuyến khích đoàn viên, sinh viên tham gia các cuộc thi ngoại ngữ, chương trình giao lưu quốc tế của Trung ương, của tỉnh và nhà trường. Bên cạnh đó, các trường còn liên kết với nhiều tổ chức nước ngoài tổ chức các lớp học, các hoạt động giao lưu trao đổi. Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn chú trọng, quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu giữa sinh viên trong nước và lưu học sinh nước ngoài tại nhà trường như tổ chức chương trình giao lưu văn hóa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Mozambich; hỗ trợ Tết cổ truyền Lào, Campuchia; tổ chức cho Đoàn lưu học sinh Lào, Campuchia cùng CLB Văn nghệ xung kích của nhà trường tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình giao lưu văn nghệ giữa các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Thái Bình[14]...
V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG
Ngay từ đầu năm học, trên cơ sở Kế hoạch, hướng dẫn của BTV Tỉnh đoàn về việc tổ chức Đại hội đoàn khối trường học, BTV Đoàn các huyện, thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo 100% Đoàn các trường tiến hành chỉ đạo các Chi đoàn, các Liên chi đoàn tổ chức Đại hội vào đầu năm học. BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo thành công 5/5 Đoàn trường ĐH, CĐ tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2022 đảm bảo đúng tiến độ.
Công tác phát triển đoàn viên được các trường thực hiện nghiêm túc theo đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới quy định tại Điều lệ Đoàn; đảm bảo về chất lượng đoàn viên được kết nạp. Bên cạnh đó, chương trình Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới tiếp tục được đẩy mạnh triển khai cụ thể hóa giúp nâng cao việc đánh giá, phân loại đoàn viên trong trường học. Toàn tỉnh đã có 47.927 học sinh, sinh viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, số đoàn viên hoàn thành chương trình đạt 38.346đoàn viên.
Công tác phát triển Đảng trong đoàn trường có những chuyển biến tích cực, số lượng và chất lượng kết nạp Đảng viên; 250 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Toàn tỉnh có 919 đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng phát triển Đảng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tham gia góp ý vàocác dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đoàn thanh niên khối trường tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên tham gia góp ý các dự thảo văn kiện thông qua tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, qua hệ thống zalo, facebook để cán bộ, đoàn viên, thanh niêntham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia vào dự thảo văn kiện được thực hiện nghiêm túc, dân chủ. Các ý kiến đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng các văn kiện của Đại hội.Quá trình nghiên cứu để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện là dịp để đoàn viên, thanh niên nắm bắt được nội dung đường lối của Đảng, đồng thời cũng là quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội.
Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, Trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm tra, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg. 
VI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM HỌC
 • 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đoàn.
Kết quả:Đã có 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đoàn (Đạt chỉ tiêu). 
 • 100% đoàn các cơ sở giáo dục đào tạo có công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. 
Kết quả:Đã có 47/47 đoàn các trường có công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (Đạt chỉ tiêu). 
 • 100% Đoàn trường Đại học, Cao đẳng tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”;100%trường Đại học, Cao đẳng đào tạo hệ Trung cấp, trường Trung cấp tổ chức xét chọn, tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện;100%trường THPT, TTGDNN-GDTX xét chọn, tuyên dương “Học sinh 3 tốt” .
Kết quả:Đã có 5/5 Đoàn trường Đại học, Cao đẳng tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” (Đạt chỉ tiêu). Đã có 4/4 trường Đại học, Cao đẳng đào tạo hệ Trung cấp, trường Trung cấp tổ chức xét chọn, tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện”,”( Đạt chỉ tiêu). Đã có 30/47 trường THPT, TTGDNN-GDTX xét chọn, tuyên dương “Học sinh 3 tốt”(Đạt 63,8% chỉ tiêu).
 • 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn“Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.
Kết quả:Đã có 30/47 đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn“Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”(Đạt 63,8% chỉ tiêu). 
 • 100% huyện, thành đoàn có hình thức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.
Kết quả:Đã có 4/8 huyện, thành đoàn có hình thức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”(Đạt 50% chỉ tiêu).
 • 100% Đoàn trường Đại học, Cao đẳng tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2020; 100% đoàn trường Trung cấp có tổ chức hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020; 100% huyện, thành đoàn có ít nhất 01 đội hình chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2020.
Kết quả:Đã có 5/5 Đoàn trường Đại học, Cao đẳng tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2020 (Đạt chỉ tiêu) ; 100% đoàn trường Trung cấp có tổ chức hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 (Đạt chỉ tiêu); 8/8 huyện, thành đoàn có ít nhất 01 đội hình chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2020 (Đạt chỉ tiêu).
 • 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, 100% Đoàn trường ĐH, CĐ tổ chức “Ngày hội việc làm” trong sinh viên. 
Kết quả:đã có 47/47 trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, 5/5 Đoàn trường ĐH, CĐ tổ chức “Ngày hội việc làm” trong sinh viên (Đạt chỉ tiêu).
 • 100% Đoàn trường ĐH, CĐ, THPT, TTGDNN-GDTX vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.500  ý tưởng, sáng kiến lên cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.
Kết quả:đã có 5/5 Đoàn trường ĐH, CĐ; 47/47 trường THPT, TTGDNN-GDTX vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.350 ý tưởng, sáng kiến lên cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (Đạt  90% chỉ tiêu).
 • Đoàn thanh niên các cấp vận động ít nhất 3 tỷ đồng tiền học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên.
Kết quả: Đoàn thanh niên các cấp vận động được 2.5 tỷ đồng tiền học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên (đạt 83% chỉ tiêu)
 • Hỗ trợ ít nhất 01 dự án khởi nghiệp sáng tạo của học sinh, sinh viên. 
Kết quả: chưa đạt chỉ tiêu
 • Giới thiệu ít nhất 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng; ít nhất 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.
Kết quả: đã giới thiệu 919 đoàn viên ưu tú cho Đảng; 250 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng (vượt chỉ tiêu)
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020 đã được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai, bám sát các trọng tâm công tác đề ra.
- Nội dung hoạt động của Đoàn trường học thường xuyên được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế, tâm lý, nguyện vọng của đoàn viên, học sinh, sinh viên nên đã thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia, trong đó nổi bật các hoạt động giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các hoạt động trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện; các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.
- Công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên trường học được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. 
- Công tác phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được triển khai thống nhất, bám sát thực tiễn tình hình trong tỉnh, các nội dung phối hợp cơ bản hoàn thành.
- Đoàn thanh niên các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin.
2. Tồn tại, hạn chế
- Công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận của một số đơn vị chưa kịp thời; hoạt động của các tổ nắm bắt dư luận ở nhiều nơi chưa rõ nét.
- Các phong trào hành động của Đoàn phát triển chưa đồng đều trong các đối tượng thanh niên, tính tự nguyện tại chỗ của thanh niên ở nhiều cơ sở chưa được phát huy hết tiềm năng, chưa khai thác được tối đa nguồn lực.
- Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cho ĐVTN, học sinh, sinh viên tại một số cơ sở đoàn chưa thực sự có chiều sâu và phản ánh kịp thời. 
- Chế độ thông tin báo cáo của một số cơ sở chưa đúng quy định, số liệu báo cáo chưa chính xác; báo cáo còn chậm, thiếu sự đầu tư, độ tin cậy của một vài số liệu ở một số đơn vị chưa cao.  
3. Nguyên nhân
- Ảnh hưởng của dịch CoVid -19 nên một số chương trình, hoạt động không triển khai thực hiện được dophải thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch.
- Công tác cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn, giáo viên làm Bí thư đoàn tham gia đảm nhận nhiều chức danh các tổ chức trong nhà trường, tham gia các đứng lớp nên có thời điểm không đảm bảo việc triển khai các hoạt động theo chương trình năm học đề ra. 
- Một số đoàn trường gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động do không có nguồn kinh phí đảm bảo. 
- Tính tích cực, chủ động, sáng tạotrong tham mưu của một số đơn vị chưa cao. Một số ít đoàn viên, học sinh, sinh viên nhận thức về pháp luật còn hạn chế dẫn đến vi phạm pháp luật.
- Chất lượng cán bộ Đoàn  ở một số nơi còn hạn chế, nhất là kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn. 
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2019  - 2020.  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình trân trọng báo cáo./.      
 
Nơi nhận:
- BBT TW Đoàn (để b/c);
- Ban TNTH TW Đoàn (để b/c);
- BDV, BTG, VP Tỉnh ủy (để b/c);
-SởGD&ĐT;
- Thường trực, các ban Tỉnh đoàn;
- BTVcáchuyện, thànhĐoàn, Đoàn TT;
- Lưu VP, Ban TTNTH.
TM. BAN THƯỜNGVỤTỈNH ĐOÀN
 
 
 
[1] Tiêu biểu: ĐTN huyện Vũ Thư tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử 90 năm thành lập Đảng và liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề "Tuổi trẻ Vũ Thư tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh" dành cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX. ĐTN huyện Thái Thụytổ chức chương trình “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chỉ đạo Đoàn trường THPT Diêm Điền, THPT Thái Phúc tổ chức “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với hoạt động dâng hương, dâng hoa và chăm sóc, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ. ĐTN trường Cao đẳng Y tếphát động cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác”.
 
[2] Tiêu biểu: ĐTN huyện Quỳnh Phụ:Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ trao tặng học bổng trị giá 22,8 triệu đồng và quyên góp được quỹ trên 29,5 triệu đồng, quyên góp 534 bộ sách giáo khoa để trao cho các bạn học sinh nghèo trong trường, Đoàn TT GDNN & GDTX huyện xã hội hóa 25 triệu đồng trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trung tâm, Đoàn trường THPT Phụ Dực phối hợp với Đoàn TT GDNN & GDTX huyện xã hội hóa trao tặng cho trường Tiểu học TT An Bài ti vi 55 inch.ĐTN huyện Thái Thuỵ:Đoàn trường THPT Đông Thụy Anh trao tặng 38 suất quà với tổng trị giá trên 20 triệu đồng nhân dịp tết nguyên đán, Đoàn Trường THPT Diêm Điền tặng 56 xuất quà tết cho HS nghèo trị giá 14.400.000 đồng, Đoàn Trường THPT Thái Phúc trao tặng 55 suất quà tết cho học sinh nghèo ăn tết trị giá 16,5 triệu đồng, Đoàn Trường THPT Tây Thụy Anh tặng 87 suất quà cho học sinh nghèo trị giá 20 triệu đồng, Đoàn Trường THPT Thái Ninh tặng 42 xuất quà tết cho học sinh nghèo vượt khó trong trường tổng trị giá hơn 18 triệu đồng. ĐTN huyện Vũ Thư: tổ chức tặng 550 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.
[3] Tiêu biểu: ĐTN huyện Hưng HàĐoàn trung tâm GDNN-GDTX tổ chức hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ III,Đoàn trường THPT Bắc Duyên Hà tổ chức sinh hạot ngoại khoá với chuyên đề “Lịch sử truyền thống trường THPT Bắc Duyên Hà”.ĐTN huyện Quỳnh Phụ:Đoàn trường THPT Phụ Dực tổ chức cho gần 600 ĐVTN khối 12 tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại khu di tích lịch sử K9 Đá Chông và thăm làng văn hóa Đồng Mô (Ba Vì – Hà Nội) với sự tham gia của 600 ĐVTN.
[4] Tiêu biểu:ĐTN huyện Tiền Hải: tổ chức 18 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, xây dựng đường hoa thanh niên, bồn hoa em chăm, toàn huyện đã phát động trồng và đảm nhận chăm sóc 13.200 cây xanh các loại. ĐTN huyện Quỳnh Phụ:Đoàn trường THPT Phụ Dực và Đoàn TT GDNN-GDTX phối hợp với Đoàn Thị trấn An Bài dọn VSMT tuyến đường thanh niên tự quản dài 1km, phối hợp với đoàn xã An Mỹ tổ chức khơi thông dòng chảy tại Cừ Tô Đê, phối hợp với đoàn xã An Ninh dọn VSMT sân vận động xã; Đoàn trường THPT Quỳnh Thọ phối hợp với đoàn xã Quỳnh Hồng dọn VSMT tuyến đường trục xã và đường thanh niên tự quản, phối hợp với đoàn xã Quỳnh Giao dọn VSMT, xóa bỏ điểm đen rác thải tại tuyến đường thanh niên tự quản. ĐTN huyện Vũ Thư:Đoàn trường THPT Vũ Tiên tổ chức Lễ phát động Trồng cây xanh lấy bóng mát, gắn biển công trình thanh niên “Vì một Việt Nam xanh” tại xã Vũ Vinh; Đoàn trường THPT Lý Bôn vận động ĐVTN tham gia thực hiện công trình thanh niên “Bảng tin Đoàn thanh niên”; “Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường” tổng giá trị công trình là 13.325.000 đồng.
[5] BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các trường ĐH, CĐ, THPT, TT GDNN-GDTX trên địa bàn tập trung đăng tải, chia sẻ tuyên truyền nội dung về công tác phòng tránh dịch bệnh Covid, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia khai báo y tế, phát tờ rơi, tổ chức các điểm hướng dẫn rửa tay diệt khuẩn tại các điểm trường. 
Khối trường ĐH, CĐ: ĐTN trường Cao đẳng Y tếphối hợp cùng cán bộ trong khoa Dược đã tiến hành sản xuất và phân phối gần 26.900 chai nước rửa tay 500ml, 2000 chai 300ml và 5.000 chai cá nhân;  ĐTN trường Đại học Thái Bình phát tặng 5.000 khẩu trang cho HSSV trong trường; ĐTN trường Đại học Y Dượctrao tặng 500 kính bảo hộ đến các nhân viên y tế.
[6]Tiêu biểu:ĐTN thành phố:Đoàn trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tổ chức “Hành trình Mù Cang Chải” tại tỉnh Yên Bái (tặng 10 bao quần áo, 20 bao sách vở, đồ dùng học tập với tổng trị giá gần 17 triệu đồng), tổ chức hoạt động vệ sinh làm đẹp cảnh quan và tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS nhân dịp Tết Canh Tý 2020.ĐTN huyện Đông Hưng: khối Đoàn trường THPT, TT GDNN-GDTX tham gia quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao trong chương trình ”Tình nguyện mùa đông 2019” với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng. ĐTN huyện Vũ Thư:&nbs

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Báo cáo"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây