Banh Chấp hành Tỉnh đoàn

Ban Biên tập xin giới thiệu BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2017-2022
BCH ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH        
***        
                         
DANH SÁCH NGUỒN NHÂN SỰ
BẦU BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2017-2022
                         
TT Họ và tên Năm
 sinh
Quê quán Dân tộc Trình độ Ngày vào
Đoàn
Ngày vào
Đảng
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay Chức vụ Đảng Ghi chú
CM CT
Nam Nữ
1 Nguyễn Thị Hoàng Anh   1987 Hoành Sơn,
Giao Thủy,
Nam Định
Kinh THS TC 10/11/2001 03/10/2014 Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Bình Đảng viên Nguồn mới
2 Vũ Thị Hoàng Anh   1989 Trần Lãm,
TP. Thái Bình
Kinh ĐH SC 22/12/2003 03/4/2017 Phó chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Đảng viên Nguồn mới
3 Đặng Thị Chiên   1982 Tây Tiến,
Hưng Hà,
Thái Bình
Kinh ĐH CC 26/3/1995 14/12/2007  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phó bí thư chi bộ Tái cử
4 Trương Văn Chinh 1984   TT Thanh Nê, Kiến Xương,
Thái Bình
Kinh THS ĐHCC 26/3/1999 09/10/2009 UVBCH, Bí thư huyện đoàn Kiến Xương Huyện ủy viên Tái cử
5 Nguyễn Kim Chung 1985   Phúc Thành,
Vũ Thư,
Thái Bình
Kinh ĐH CC 26/3/2000 04/5/2015  UVBTV, Trưởng ban TC - KT Tỉnh đoàn Đảng viên Tái cử
6 Nguyễn Thị Kim Chung   1983 Minh Tân,
Đông Hưng,
Thái Bình
Kinh ĐH ĐHCC 26/3/1998 19/5/2005 UVBCH, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Đảng ủy viên Tái cử
7 Đỗ Đức Độ 1980   Thái Hòa,
Thái Thụy,
Thái Bình
Kinh THS ĐHTC 26/3/1995 03/12/2014 UVBCH, Bí thư đoàn trường CĐ Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đảng viên Tái cử
8 Hà Văn Đổng 1980   Đông Các,
Đông Hưng,
Thái Bình
Kinh THS CC 26/3/1995 03/02/2008 UVBCH, Bí thư Đoàn trường ĐH Thái Bình Đảng ủy viên Tái cử
9 Trần Xuân Hiến 1984   Vũ Lạc,
TP Thái Bình
Kinh ĐH TC 26/3/1999 24/5/2009 UVBCH, Trợ lý thanh niên BCHQS Đảng viên Tái cử
10 Nguyễn Thị Hoa    1990 An Cầu,
Quỳnh Phụ,
Thái Bình
Kinh ĐH SC 30/4/2004 06/10/2013 Bí thư Đoàn xã An Cầu, Quỳnh Phụ Đảng viên Nguồn mới
11 Đinh Thị Hoàn   1985 Hoàng Văn Thụ,
Chương Mỹ,
Hà Nội
Kinh THS CC 26/3/1999 01/10/2013  UVBTV, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Đảng viên Tái cử
12 Nguyễn Minh Hồng 1983   Nhân Cầu 1,
Hưng Hà,
Thái Bình
Kinh THS CC 26/3/2001 06/9/2010 Quyền Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI Chi ủy viên Tái cử
13 Phạm Hùng 1987   Cộng Hòa,
Hưng Hà,
Thái Bình
Kinh ĐH TC 26/3/2001 27/12/2011  UVBTV, Trưởng ban TTN trường học Tỉnh đoàn Đảng viên Tái cử
14 Đặng Thị Lan Hương   1992 Thụy Thanh,
Thái Thụy,
Thái Bình
Kinh ĐH SC 26/3/2006 02/6/2014 Phó Bí thư Đoàn xã Thụy Thanh, Thái Thụy Đảng viên Nguồn mới
15 Phạm Thị Huyền   1986 Việt Thuận,
Vũ Thư,
Thái Bình 
Kinh ĐH SC 26/3/2000 02/01/2017  Bí thư Đoàn trường THPT Vũ Tiên, Vũ Thư  Đảng viên Nguồn mới
16 Phạm Thành Khánh 1983   Vũ Phúc,
Thái Bình
Kinh THS TC 20/11/1999 30/12/2005 UVBCH, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Đảng ủy viên Tái cử
17 Nguyễn Hữu Khiêm 1985   Phú Lương,
Đông Hưng,
Thái Bình
Kinh ĐH TC 26/3/2000 15/4/2008 Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đảng viên Nguồn mới
18 Nguyễn Như Kiên 1985   Nguyên Xá,
Đông Hưng,
Thái Bình
Kinh ĐH SC 26/3/2000 19/5/2013 UV BTV Tỉnh đoàn, Phó bí thư chi đoàn Công ty Lam Sơn, Tổng giám đốc Công ty Lam Sơn. Đảng viên Tái cử
19 Vũ Thị Lê   1983 Hoàng Diệu,
 TPTB 
Kinh ĐH SC 26/3/1997 04/5/2016 Cán bộ Ban TTN trường học Tỉnh đoàn Đảng viên Nguồn mới
20 Trần Văn Linh 1986   Bắc Hải,
Tiền Hải,
Thái Bình
Kinh ĐH CC 26/3/2001 03/12/2012  Phó Bí thư huyện đoàn Tiền Hải Đảng viên Nguồn mới
21 Tô Lan Phương   1988 Tây Ninh,
Tiền Hải,
Thái Bình
Kinh ĐH SC 26/3/2002 26/3/2011  UVBCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Đảng viên Tái cử
22 Phạm Minh Quang  1985   Tổ 4, Trần Lãm
Thái Bình
Kinh ĐH SC 26/3/2000 05/10/2015  Cán bộ Ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn Đảng viên Nguồn mới
23 Nguyễn Minh Quân 1981   Đông Các,
Đông Hưng,
Thái Bình
Kinh ĐH ĐHCC 26/3/1996 05/01/2006 UVBCH, Bí thư huyện đoàn Đông Hưng Huyện ủy viên Tái cử
24 Thiệu Minh Quỳnh 1987   Dũng Nghĩa,
Vũ Thư,
Thái Bình
Kinh THS CC 26/3/2001 03/01/2015  Bí thư Thành đoàn Thành phố Bí thư chi bộ Nguồn mới
25 Trần Thị Son   1992 Nam Trung,
Tiền Hải,
Thái Bình
Kinh ĐH TC 26/3/2007 03/02/2013 Bí thư Đoàn xã Nam Trung, Tiền Hải Đảng ủy viên Nguồn mới
26 Phạm Đình Thám 1985   Thái Hồng,
Thái Thụy,
Thái Bình
Kinh ĐH TC 09/5/2000 26/6/2008 UVBTV, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đảng ủy viên Tái cử
27 Đinh Thị The   1982 Tây Đông,
Hưng Hà,
Thái Bình
Kinh ĐH ĐHCC 26/3/1997 03/02/2008 Bí thư huyện đoàn Hưng Hà Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Nguồn mới
28 Nguyễn Thị Thơm   1985 Quỳnh Giao,
Quỳnh Phụ,
Thái Bình
Kinh THS CC 26/3/1999 24/8/2012 UVBTV, Trưởng ban CTTN Tỉnh đoàn Đảng viên Tái cử
29 Nguyễn Thị Hồng Thúy   1986 Quỳnh Bảo,
Quỳnh Phụ,
Thái Bình
Kinh THS ĐHCC 26/3/2001 03/02/2012 Bí thư huyện đoàn Quỳnh Phụ Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Nguồn mới
30 Phạm Thị Thúy   1988 Hoàng Diệu, TPTB  Kinh ĐH SC 26/3/2003 15/02/2014 UVBCH Tỉnh đoàn, TPT Liên đội THCS Lương Thế Vinh, TP Đảng viên Tái cử
31 Phạm Xuân Thủy  1987   Thái Phương,
Hưng Hà,
Thái Bình
Kinh ĐH TC 26/3/2003 03/01/2013 UVBTV, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đảng viên Tái cử
32 Phan Thị Thủy   1986 Thụy Quỳnh,
Thái Thụy,
Thái Bình
Kinh ĐH TC 26/3/2001 14/6/2012 Bí thư huyện đoàn Thái Thụy Huyện ủy viên Nguồn mới
33 Trần Đức Toản 1983   Vũ Hội,
Vũ Thư,
Thái Bình
Kinh THS CC 18/12/1997 02/3/2011 UVBTV, Bí thư huyện đoàn Vũ Thư Huyện ủy viên Tái cử
34 Trịnh Thành Vinh 1985   Hà Bình,
Hà Trung,
Thanh Hóa
Kinh THS ĐHTC 26/3/2000 07/11/2014 UVBCH, Bí thư đoàn trường Đại học Y Dược  Đảng ủy viên Tái cử
35 Đỗ Thị Yến   1986 Hiệp Hòa,
Vũ Thư,
Thái Bình
Kinh ĐH CC   04/5/2015  UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đảng viên Tái cử
Khẩu hiệu dọc trái
khẩu hiệu dọc phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây