Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
359-CV/TĐTN-CTTN 22/09/2016 “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
Bộ ấn phẩm tuyên truyền trực quan 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) 09/03/2016 Bộ ấn phẩm tuyên truyền trực quan 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)
Số: 14 - HD/TĐTN-BTG HƯỚNG DẪN Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới” 15/10/2014 Phó Bí thư: Nguyễn Minh Hồng Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng”; Kế hoạch số 61-KH/TĐTN ngày 23/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc“Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014)”;Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, cụ thể như sau:
Số: 290 - CV/TĐTN-TG V/v tổ chức đợt tuyên truyền,phổ biến pháp luật về biển năm 2014 và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội 15/10/2014 Phó Bí thư: Nguyễn Minh Hồng Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
Số:101 QĐ/TN 11/09/2014 Bí thư: Nguyễn Thanh Tuấn - Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X; - Căn cứ Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; - Căn cứ Quyết định số 654-QĐ/TU; Quyết định số 655-QĐ/TU ngày 09/8/ 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; - Căn cứ Quyết định 863-QĐ/TU ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành Quy định tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể; - Căn cứ Quyết định số 1599-QĐ/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; - Xét đề nghị của Ban Tổ chức -Kiểm tra Tỉnh đoàn, Văn phòng Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.
Số:109 QĐ/TĐTN-TCKT 18/09/2014 Bí thư: Nguyễn Thanh Tuấn - Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X; - Căn cứ Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; - Căn cứ Quyết định số 654-QĐ/TU; Quyết định số 655-QĐ/TU ngày 09/8/ 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; - Căn cứ Quyết định 863-QĐ/TU ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành Quy định tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể; - Căn cứ Quyết định số 1794-QĐ/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; - Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.
Số 260- CV/TĐTN- BTG 15/09/2014 Phó Bí thư: Nguyễn Minh Hồng Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, giáo dục
Số 261- CV/TĐTN- BTG V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Từ Ba sẵn sàng đến Thanh niên tình nguyện” và 60 năm Giải phóng Thủ đô; Cuộc thi các ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy 2014 15/09/2014 Phó Bí thư: Nguyễn Minh Hồng Ngày 26/6/2014, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC và Mạng Việt Nam (go.vn) chính thức phát động “Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2014”. Năm 2014 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” gắn với kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện và 5 năm phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà nội phát động Cuộc thi tìm hiểu “Từ Ba sẵn sàng đến Thanh niên tình nguyện” và 60 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2014)
Số: 12- HD/TĐTN-TG 18/09/2014 Phó Bí thư: Nguyễn Minh Hồng Căn cứ hướng dẫn số 48 - HD/TWĐTN-BTG, ngày 29/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Công văn số 239 CV/TĐTN-TG, ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai tới Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, cụ thể như sau:
KH: Số 19 KH/TN 09/09/2014 KẾ HOẠCH Củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2014 - 2017 Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ-TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”; Kế hoạch số 197-KH/TWĐTN-BTC, ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2014”; Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2014 - 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh xây dựng Kế hoạch “Củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2014 - 2017” với các nội dung cụ thể như sau:
  ..  
Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com