Liên hệ 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588

Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com

 TinThongBao_DSTroiWebpart

Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com