Lịch công tác của đoàn thanh niên tỉnh thái bình

Tuần trước Tuần thứ 31 năm 2017
(Từ ngày: 24/07/2017 - Đến ngày: 30/07/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 24/07/2017
Thứ ba 25/07/2017
Thứ tư 26/07/2017
Thứ năm 27/07/2017
Thứ sáu 28/07/2017
Thứ bảy 29/07/2017
Chủ nhật 30/07/2017
Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com