Lịch công tác của đoàn thanh niên tỉnh thái bình

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2017
(Từ ngày: 18/09/2017 - Đến ngày: 24/09/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 18/09/2017
Thứ ba 19/09/2017
Thứ tư 20/09/2017
Thứ năm 21/09/2017
Thứ sáu 22/09/2017
Thứ bảy 23/09/2017
Chủ nhật 24/09/2017
Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com