Thông báo chung

Hướng dẫn Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 05 năm 2017    

Hướng dẫn Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com