Thông báo chung

Định hướng công tác truyền thông, vận động về dân số năm 2017

Ngày 12 tháng 04 năm 2017    

Nội dung truyền thông năm 2017 tập trung nâng cao việc thực thi pháp luật về dân số; nâng cao chất lượng dân số; kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và già hóa dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm văn hóa vùng, miền; dân số với các vấn đề phát triển của đất nước (lao động, việc làm, an sinh xã hội...) duy trì mức sinh hợp lý của các vùng miền; tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tích cực đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông.

Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com