Thông báo chung

Hướng dẫn Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hướng dẫn Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức lớp "HỌC KỲ QUÂN ĐỘI" tỉnh Thái Bình năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội” tỉnh Thái Bình năm 2017, với nội dung cụ thể sau: Chủ đề: "Chiến sĩ quân đội nhân dân tương lai"

Định hướng công tác truyền thông, vận động về dân số năm 2017

Nội dung truyền thông năm 2017 tập trung nâng cao việc thực thi pháp luật về dân số; nâng cao chất lượng dân số; kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và già hóa dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm văn hóa vùng, miền; dân số với các vấn đề phát triển của đất nước (lao động, việc làm, an sinh xã hội...) duy trì mức sinh hợp lý của các vùng miền; tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tích cực đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông.

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết từ đó khơi dậy trong thanh thiếu nhi lòng tự hào về những giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc, của Đảng, của Đoàn; góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của thanh niên...

Thông báo kết quả tuyển viên chức sự nghiệp tại tỉnh đoàn Thanh niên Thái Bình năm 2017

Kết quả tuyển viên chức sự nghiệp tại tỉnh đoàn Thanh niên Thái Bình năm 2017

DANH SÁCH Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Tỉnh đoàn Thanh niên năm 2017

DANH SÁCH Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Tỉnh đoàn Thanh niên năm 2017

Thông báo thời gian thi sơ tuyển cuộc thi Tài năng nghệ thuật tỉnh Thái Bình

1. Thời gian: 7h00, ngày 18 tháng 12 năm 2016 (Chủ nhật).

Công văn LN: V/v tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016

Công văn LN: V/v tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016

Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com