Chính Sách Xây Dựng Nông Thôn Mới

UBND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 3/8, UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu làm Trưởng đoàn về kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 tại Thái Bình.

Vũ Thư thực hiện Nghị quyết số 02 về xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, Vũ Thư đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Bài tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Bình, với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

ĐOÀN THANH NIÊN TỈNH THÁI BÌNH VỚI PHONG TRÀO CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Ban bí thư Trung ương Đoàn phát động; nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 - NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND,ngày 16/8/2011

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND,ngày 16/8/2011 về việc Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015. Nội dung Quyết định như sau: (Chi tiết xem file đính kèm).

Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 16/8/2011

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 16/8/2011 về việc bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2011. Nội dung quyết định nêu rõ: Bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2011, với các nội dung như: Điều chỉnh công suất máy làm đất đa năng tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp năm 2011: từ “25CV trở lên” sang “từ 24CV trở lên”. Bổ sung máy làm đất đa năng, máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng vào các loại máy nông nghiệp được hỗ trợ của tỉnh, đảm bảo các điều kiện. (Chi tiết xem file đính kèm)

Hướng dẫn số 01/HD-LN ngày 17/ 8 /2011

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Liên ngành các Sở Kế hoạch đầu tư – Tài Chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Xây dựng – Giao thông vận tải vừa có Hướng dẫn số 01/HD-LN ngày 17/ 8 /2011 về Thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh. Nội dung hướng dẫn nêu rõ: (Chi tiết xem file đính kèm)

Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 16/8/2011

UBND tỉnh Thái Bình vừa ra Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 16/8/2011 về Dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, “ Đề án dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhằm quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng, tạo điều kiện cho việc cơ giới hóa, tích tụ ruộng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền về sự cần thiết dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; coi trọng công tác xây dưng kế hoạch, phương án đảm bảo chặt chẽ, chính xác và đồng bộ các khâu tổ chức thực hiện; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội địa phương. Nội dung Kế hoạch nêu rõ: (Chi tiết xem file đính kèm)

Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com