GÓP Ý XÂY DỰNG MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CÁN BỘ, HỘI VIÊN VÀ CÁC TẦNG LỚP THANH NIÊN TỈNH THÁI BÌNH GÓP Ý XÂY DỰNG MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Ngày 17 tháng 03 năm 2014    

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Trong suốt lịch sử 58 năm của mình, Hội LHTN Việt Nam đã đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Đồng thời, Hội luôn nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên Việt Nam.

 Trong khiệm kỳ qua, Hội đã triển khai thực hiện 3 Cuộc vận động Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đángvà 2 Chương trình Khi Tổ quốc cần; xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên bước đầu thu được những kết quả nhất định; góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đánh của thanh niên; kịp thời đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để Hội thật sự là tổ chức của tất cả thanh niên Việt Nam, chăm lo cho nhu cầu và bảo vệ được lợi ích của thanh niên, tập hợp được tiếng nói và sức trẻ của thanh niên trong xây dựng phát triển đất nước. Đó là những câu hỏi lớn mà Hội phải trả lời bằng hành động.

Vào tháng 12 năm 2014, Hội LHTN Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019. Để việc xây dựng mục tiêu, phương hướng của Hội sát với nhu cầu, nhiệm vụ và trả lời những câu hỏi trên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn được xin ý kiến của các cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước về 3 vấn đề:

1. Nhu cầu của bạn hiện nay là gì? Bạn gặp khó khăn gì trong cuộc sống, học tập, lao động, công tác.

2. Bạn mong muốn trong thời gian tới Hội LHTN Việt Nam cần làm gì để trợ giúp các bạn lập thân, lập nghiệp.

3. Bạn có thể đề xuất các giải pháp, ý tưởng góp phần xây dựng Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới.

Vì sự phát triển của thanh niên Việt Nam, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam mong muốn đón nhận được ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên tỉnh Thái Bình địa chỉ www.facebook.com/doanthanhnientb hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình, số 06, Phố Hoàng Diệu, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình từ ngày 10/3/2014 đến hết ngày 31/3/2014.

Trân trọng cảm ơn!

Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com