Xây dựng tổ chức Đoàn
[Huyện đoàn Thái Thuỵ] Ngày đoàn viên năm 2024
24/03/2024 11:03
56 0
Ngày 24/3/2024, Huyện đoàn Thái Thuỵ tổ chức Chương trình “Ngày Đoàn viên” năm 2024. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các công ty, khu công nghiệp, nhà máy, khu chung cư, … chưa có tổ chức Đoàn tham gia sinh hoạt Đoàn; là dịp phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đoàn viên.Huyện đoàn Thái Thuỵ tổ chức cho đoàn viên thanh niên công ty chưa có tổ chức Đoàn được quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII các cấp. Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2031 - 26/3/2024); vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc với truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: trồng cây xanh, thu gom rác thải,… tạo không gian mở, sân chơi sáng tạo, lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên trong tham gia sinh hoạt Đoàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.
 bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.