Xây dựng tổ chức Đoàn
[Đoàn TN Công an tỉnh] Cuộc vận động Chi đoàn mạnh năm 2023 gắn với Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023)
25/10/2023 14:10
73 0

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, Ngày 25/10/2023 BTV Công an tỉnh tổ chức Cuộc vận động Xây dựng chi đoàn mạnh năm 2023 gắn với Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023). 


Tại Hội nghị, BTV Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị - phong trào, hoạt động và tổ chức với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, là mạnh về tư tưởng và chính trị: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”.

Thứ hai, là mạnh về phong trào và hoạt động: Nội dung hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, vừa tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của Chi đoàn phải không ngừng được đổi mới; tiến hành phân công nhân sự phụ trách, giao việc phù hợp trình độ, năng lực và điều kiện cụ thể của từng đoàn viên, ...

Thứ ba, là mạnh về tổ chức: Thường xuyên tổ chức đoàn viên học tập, nghiên cứu các bài học lý luận chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân,...

Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.