Xây dựng tổ chức Đoàn
[Đại học Thái Bình] PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG "CHI ĐOÀN MẠNH"
25/10/2023 16:10
48 0
Chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958-26/10/2023), nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn. Sáng ngày 25/10/2023, BTV Đoàn trường phát động cuộc vận động xây dựng "Chi đoàn mạnh" năm 2023Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn trường đã triển khai các nội dung cho đoàn viên thanh niên về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên 3 mặt: chi đoàn mạnh về tư tưởng chính trị, chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động, chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức.Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.


Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ triển khai lồng ghép các nội dung trong các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn.
Tags:bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.