Xây dựng tổ chức Đoàn
[CĐ Văn hoá - Nghệ thuật TB] Cuộc vận động xây dựng "Chi đoàn mạnh" năm 2023
25/10/2023 14:10
69 0
Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, Chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958-26/10/2023), Ngày 25/10/2023, Đoàn trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật TB tổ chức Hội nghị phát động cuộc vận động xây dựng "Chi đoàn mạnh" với nội dung tập trung về công tác tư tưởng chính trị như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin, tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên.



Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên.


 
Tags:



bình luận

Tỉnh đoàn Thái Bình

Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, Thái Bình, Vietnam
Điện thoại: 0227 3831 238
Email: trinhthanhit@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Tỉnh đoàn Thái Bình.